Decizia nr. 411 din 03.06.2014

11.06.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. ESTRADA TV S.R.L. București, Splaiul Unirii, nr. 313, corp M, D1, et. 2, cam. 4, sect. 3, CUI 26605260

 pentru postul eSTRADA TV
 București, Str. Lipscani, nr. 53, et. 2, sect. 3

 Decizia nr. 411 din 03.06.2014

 privind respingerea contestaţiei formulate de
 S.C. ESTRADA TV S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 266/10.04.2014

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 iunie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 6006 din 30.04.2014, formulată de S.C. ESTRADA TV S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 266 din 10 aprilie 2014, prin care această societate, ce deţine postul eSTRADA TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive : Susținerea contestatoarei potrivit căreia nu a mai fost sancționată anterior nu constituie un argument care să înlăture constatările Consiliului, ci este un criteriu de individualizare a sancțiunii, conform art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care Consiliul l-a avut în vedere la aplicarea amenzii. Argumentul invocat în susținerea contestației, potrivit căruia contestatoarea ar avea emisiuni educative și de promovare a învățământului, nu are legătură cu temeiul legal al aplicării sancțiunii, întrucât difuzarea tuturor emisiunilor trebuie, în ansamblu, să fie făcută cu respectarea structurii serviciului de programe aprobată pe care, de altfel, chiar radiodifuzorul și-a asumat-o.

 Mai mult, referindu-se la încălcarea reținută în sarcina sa prin decizia de sancționare, contestată în prezenta cauză, aceasta își recunoaște fapta pentru care a fost sancționată, invocând în susținerea apărării o diminuare a popriei culpe în săvârșirea acesteia, prin încercarea de a o transfera către alte entități (regii „căpușă” de publicitate) și încercând să acrediteze, fără a proba aceste susțineri, că în cuprinsul raportului de monitorizare și implicit al deciziei contestate, s-ar fi făcut o eventuală încadrare eronată a genului anumitor emisiuni.

 Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.