Decizia nr. 426 din 09.06.2011

09.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.,
pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, Bucureşti

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioadele 01-30.04.2011, de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, duratele orare ale publicităţii televizate nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 3 în luna aprilie 2011, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost, după cum urmează :

PDF - 110.2 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul ANTENA 3 peste durata maximă legală, în perioada 01-30 aprilie 2011, în cadrul grupajelor de publicitate, a variat între minimum o secundă şi maximum 215 secunde.

Astfel, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 8 minute şi 18 secunde, depăşirea medie a fost de 41,5 secunde, depăşirea cea mai mare însumând 3 minute şi 35 secunde, iar numărul depăşirilor a fost de 12.

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul lunii aprilie 2011, radiodifuzorul a difuzat publicitate cu încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră), precum şi faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, Bucureşti

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 426/09.06.2011 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în luna aprilie 2011 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit cele 12 minute permise de lege în cadrul unei ore."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.