DECIZIA nr. 599 din 13.10.2011

17.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4 BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 13 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările nr. 9.349/18.07.2011, 13.760 şi 13.761 din 10.10.2011, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de ştiri de la orele 10.00, 14.00 şi 16.00 din 08.10.2011 şi anunţul promoţional pentru emisiunea « Mega Story - Reporterii Realităţii », programată în 08.10.2011, difuzate de postul REALITATEA TV. Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2), art. 19 alin. (1), (2) lit. e), f) şi g), art. 28 şi art. 29 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate : Legea audiovizualului
 art. 39 alin. (2) : Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Codul audiovizualului
 art. 15 alin. (2) : În programele audiovizuale este interzisă ilustrarea unei informaţii cu imagini de natură pornografică.
 art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
 e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
 f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
 g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;
 art. 28 : Difuzarea anunţurilor promoţionale pentru pogramele AP, 12, 15 şi 18 se va face cu semnul de avertizare corespunzător.
 art. 29 alin. (1) : Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.

În fapt, în ziua de sâmbătă, 08.10.2011, în cadrul a trei emisiuni informative - Realitatea de la 10.00, Realitatea de la 14.00 şi Realitatea de la 16.00 a fost difuzată o ştire intitulată SEXUL BATE CRIZA, prin care a fost promovată emisiunea Mega Story - Reporterii Realităţii, programată în aceeaşi zi, la ora 21.00.

Redăm din raportul de monitorizare :
 "Prezentatoare : Sexul vinde şi pe timp de criză. Pornografia - o afacere, pe cât de hulită, pe atât de căutată - are sute de milioane de utilizatori în întreaga lume. În fiecare secundă, numai pornografia online generează încasări de 3.000 de dolari. Actorii de filme pentru adulţi au avut un an prosper. Pe de altă parte, consumatorii de videochat au stat ore în şir în faţa adevărului gol-goluţ. Plăcerea le-a adus fetelor încasări de 4.000 de dolari pe lună.
 Subtitluri :
 Pornografia online generează încasări de 3000 de dolari, pe secundă.
 O angajată de la videochat câştigă până la 4000 de dolari, pe lună.
 Cum trăiesc angajaţii din industria plăcerii, aflaţi de la ora 21.00, la Reporterii Realităţii.

A fost difuzat un reportaj realizat în locuinţa unui cuplu, Georgiana şi Andrei Boureanu, „actriţă / actor filme pentru adulţi”. Voce din off : Foşti ospătari, actualmente actori de succes în filme pentru adulţi, Georgiana şi soţul ei, Adrian Boureanu, sunt mulţumiţi de acest job, despre care spun că le-a schimbat viaţa. Voce Andrei Boureanu, pe imagini fotografice dintr-un studio de filmare : Şi mă bucur c-am fost mai deschis la minte şi că poate, acuma, eram tot ospătar . Georgiana Boureanu : Şi ce rezolvam ? Că nu făceam ceva - să zicem, tabu, pentru un ins sau interzis sau nu ştiu cum să-i spun - şi mă simţeam, practic, neîmplinită, nerealizând nimic. Imagini cu interiorul locuinţei : scară interioară, plasmă, mobilier modern. Acuma, pot să zic că pot să mă duc într-o excursie, pot să-mi cumpăr ce vreau, pot să... nu ştiu, multe alte chestii. Voce din off : O altă afacere, privită tot cu ochi critici, este videochat-ul. Câştigurile sunt fabuloase, atât pentru angajatori, cât şi pentru modele. Prim-plan cu monitorul unui calculator pe care apare o fată în rochie roşie, apoi o cameră de filmat. Lungită pe un pat, fata a declarat : Cea mai lungă sesiune privată a fost de 4 ore jumate cu un membru de-al meu, care vine mai mereu. Şi am avut o discuţie cu el şi, la un moment, dat i-am spus : „Vreau să dorm.” Şi am dormit în timpul privatului. Păi, vă daţi seama ? Cu 3 dolari pe minut, dacă fac calculul acum ... Nu ştiu, în jur la 500-600 de dolari. Cu ciorapi negri de plasă, aşezată într-un colţ, astfel încât să nu poată fi identificată, altă tânără a declarat : Pe mine nu m-a atins criza deloc. Deloc, deloc, chiar deloc. Ba chiar, din ce în ce mai bine. Cred că am ajuns la concluzia că numai România e-n criză. Voce din off : Cum trăiesc angajaţii din industria plăcerii, aflaţi astăzi de la ora 21.00, la Reporterii Realităţii."

Având în vedere conţinutul acestei ştiri, difuzate de trei ori pe parcursul zilei de 08.10.2011 (de la orele 10.00, 16.00 şi 18.00), membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate dispoziţiile din legislaţia audiovizuală referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, tema ştirii şi ilustrarea ei cu imagini de natură pornografică fiind de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a minorilor.

Astfel, pe de o parte, ştiri cu un asemenea subiect puteau fi difuzate numai în intervale orare la care copiii să nu aibă acces la programele audiovizuale. Legea audiovizualului prevede la art. 39 alin. (2) că difuzarea în serviciile de televiziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă aceştia nu pot auzi sau vedea emisiunile respective, normă pe care radiodifuzorul nu a respectat-o.

Pe de altă parte, potrivit art. 15 alin. (2) din Codul audiovizualului, în programele audiovizuale este interzisă ilustrarea unei informaţii cu imagini de natură pornografică. Or, deşi interdicţia este expres prevăzută, radiodifuzorul nu a respectat-o, fapt deosebit de grav, având în vedere preocuparea ce există atât la nivel naţional, cât şi european pentru respectarea interesului superior al copilului, inclusiv în programele audiovizuale. În acest sens, atât legislaţia română, cât şi cea comunitară consacră fără echivoc acest principiu şi reglementează măsuri de natura celei adoptate prin art. 15 alin. (2) din Codul audiovizualului prin care pornografia să nu prejudicieze în niciun fel minorii.

De asemenea, modalitatea de prezentare a ştirii, din care rezulta că implicarea într-o activitate aparţinând industriei pornografice este una, prin excelenţă, benefică atât pentru angajaţii, cât şi pentru angajatorii din industria menţionată conducea la ideea că astfel de persoane pot constitui modele de reuşită în viaţă şi în carieră, din moment ce, sub aspect financiar, beneficiază de venituri considerabile.

Or, o astfel de abordare poate afecta copiii şi adolescenţii, pentru care multe din persoanele sau personajele ce apar pe micul ecran pot constitui repere de reuşită în viaţă, fără să realizeze care sunt, în realitate, şi riscurile pe care le reprezintă, în cazul de faţă, practicarea unor activităţi de natura celor pe care postul REALITATEA TV le-a promovat în emisiunile menţionate.

Sub acest aspect, art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului instituie responsabilitatea ce revine radiodifuzorilor în privinţa clasificării programelor difuzate, menţionând o serie de criterii pe care radiodifuzorii trebuie să le aibă în vedere la difuzarea programelor audiovizuale, criterii ce au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

În legătură cu aceste criterii, Consiliul a considerat că, la difuzarea ştirilor în discuţie, radiodifuzorul nu a ţinut cont de psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor şi nici de tipologia eroilor şi scopul acţiunii acestora. De asemenea, având în vedere că programul în cadrul căruia au fost puse la dispoziţia publicului informaţiile referitoare la industria pornografică a fost unul de ştiri, Consiliul a constatat că sunt incidente şi prevederile art. 29 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie. Or, ştirile au fost difuzate în mod repetat, la ore accesibile tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor, fără ca radiodifuzorul să ia niciuna din măsurile prevăzute de legiuitor în scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe difuzate. Mai mult decât atât, ştirea în sine a fost completată cu un reportaj în care doi protagonişti ai unor filme pentru adulţi au discutat despre domeniul pornografiei, precum şi despre implicarea lor, din punct de vedere profesional, în filme de această natură. De asemenea, ştirea a fost ilustrată în mod elocvent şi prin titlurile afişate pe ecran.

În afară de aceste aspecte, Consiliul a constatat că emisiunea « Mega Story - Reporterii Realităţii », care a tratat un subiect referitor la industria pornografică şi pentru care fuseseră difuzate reportajele de promovare în ediţiile de ştiri menţionate anterior, a fost transmisă în intervalul orar 21.01 - 21.21, în aceeaşi zi. În legătură cu ora de difuzare a acestui subiect, membrii Consiliului au considerat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

De asemenea, Consiliul a constatat că, pe parcursul emisiunii, a fost transmis un reportaj, sub titlul « PROFITĂ DE SEX », însoţit de marcajul de avertizare16. Aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, reportajul a debutat cu scene erotice de film, însoţite de sunete specifice activităţii sexuale şi a fost prefaţat de o scurtă istorie a pornografiei, ilustrată cu picturi rupestre, basoreliefuri, sculpturi, desene indiene - care conţineau scene de pornografie - fotografii înfăţişând femei în extaz sau lingând bustul unui bărbat, imagini în mişcare ori fotografii cu scene erotice. Titlurile afişate : SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE, CULISELE INDUSTRIEI PORNO.

Cu privire la reportajul difuzat, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost transmis cu un semn de avertizare, anume 16, care nu este reglementat de legislaţia audiovizuală din România, legislaţie care prevede pentru astfel de producţii audiovizuale avertizarea 15. Referitor la acest aspect, radiodifuzorul a făcut o încadrare care nu a fost corelată cu ora de difuzare a emisiunii, având în vedere că producţiile audiovizuale transmise cu semnul de avertizare 15 pot fi transmise numai după ora 22.00, în scopul protejării publicului minor.

Radiodifuzorul, care era fără îndoială în cunoştinţă de cauză cu privire la posibilitatea difuzării unui material audiovizual ce conţinea scene erotice numai între anumite intervale orare, a ales, ca formă de eludare a legislaţiei audiovizuale, să menţină pe ecran un semn de avertizare care, prin simpla lui postare pe ecran fără ca acest demers să fie corelat cu intervalul orar, să fie lipsit de orice valoare. Respectarea obligaţiei de a avertiza publicul cu privire la conţinutul programelor pe care le difuzează, prin afişarea pe ecran a unor simboluri, nu-l exonerează pe radiodifuzor de corecta încadrare a producţiilor în funcţie de criteriile prevăzute în acest sens de legislaţia în vigoare ori de obligaţia de a le difuza la ore la care minorii nu au acces direct, neîngrădit la televizor.

De asemenea, în ceea ce priveşte promovarea, în cadrul unei emisiuni difuzate la o oră accesibilă minorilor, a unor valori care ţin de un domeniu controversat, sub aspectul moralităţii, anume cel al industriei pornografice, Consiliul consideră că radiodifuzorul nu a respectat unele dintre criteriile prevăzute la art. 19 din Codul audiovizualului, precum cel referitor la psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor. De asemenea, este grav şi faptul că s-a insistat pe ideea că desfăşurându-ţi activitatea în acest domeniu, beneficiezi de avantaje financiare incomparabile cu cele obţinute din alte activităţi. Sub acest aspect, membrii Consiliului consideră că, în ceea ce priveşte aspectele de moralitate, o astfel de emisiune a prezentat o variantă de comportament faţă de care copiii, care nu au experienţa persoanelor mature şi al căror discernământ este redus, îl pot asimila cu uşurinţă unui model.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a mai constatat că, în data de 08.10.2011, a fost difuzat, la orele 08.59, 12.59 şi 15.58, şi un anunţ promoţional pentru emisiunea « Mega Story-Reporterii Realităţii », programată în aceeaşi zi, anunţ cu următorul conţinut : "Un afacerist italian, pasionat de jocurile de noroc, a fost ucis cu bestialitate de trei rakeţi moldoveni. Crima i-a pus pe jar pe poliţişti. Mobilul vi-l dezvăluie investigatorii. MEGA STORY, sâmbătă, de la ora 21.00, la Realitatea TV ! Prezentarea a fost însoţită de imagini înfăţişând reconstituirea unui omor : un bărbat lovit în cap cu o bâtă, târât prin încăpere, legat apoi de picioare şi de mâini. Anunţul nu a fost însoţit de vreun semn de avertizare pentru protecţia minorilor."

Faţă de conţinutul acestui promo, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost difuzat cu încălcarea dispoziţiilor art. 28 din Codul audiovizualului, potrivit cărora difuzarea anunţurilor promoţionale pentru programele AP, 12, 15 şi 18 se va face cu semnul de avertizare corespunzător. Astfel, având în vedere că subiectul anunţului promoţional se referea la un omor, cu privire la care radiodifuzorul a făcut o reconstituire, acesta era obligat să avertizeze publicul cu privire la conţinutul violent, avertizare care consta în aplicarea marcajului corespunzător, respectiv 15, şi care, în corelare cu alte dispoziţii din Codul audiovizualului, respectiv art. 22, presupunea difuzarea după ora 22.00.

De altfel, subiectul în sine, a fost difuzat, în emisiunea « Mega Story-Reporterii Realităţii » după ora 22.00, ceea ce dovedeşte că radiodifuzorul era în cunoştinţă de cauză în legătură cu ora de difuzare a unui subiect de această natură. Or, anunţul promoţional în care era prezentată reconstituirea omorului trebuia difuzat ca şi partea din emisiune în care a fost efectiv prezentat, respectiv după ora 22.00, iar nu pe parcursul zilei, la ore (08.59, 12.59 şi 15.58) la care copiii aveau acces neîngrădit la vizionarea programelor audiovizuale.

Faţă de toate aceste încălcări ale legislaţiei audiovizuale, membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale. În scopul asigurării protecţiei copiilor, radiodifuzorii trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare a programelor transmise, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea mentală sau morală a acestora. Având în vedere toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 144 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. art. 15 alin. (2), art. 19 alin. (1), (2) lit. e), f) şi g), art. 28 şi art. 29 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4 BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 599/13.10.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor legale privind protecţia minorilor, întrucât în cadrul mai multor ediţii de ştiri, precum şi în emisiunea « Mega Story - Reporterii Realităţii » transmise în ziua de 08 octombrie 2011, la ore accesibile minorilor, a fost abordat un subiect referitor la industria pornografică, fapt de natură a afecta dezvoltarea morală şi mentală a copiilor. De asemenea, postul a difuzat un anunţ promoţional în care a fost prezentată reconstituirea unui omor, într-un interval orar în care copiii pot viziona în mod neîngrădit programele audiovizuale, fapt interzis de art. 28 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.