Decizia nr. 598 din 13.10.2011

17.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L.,

S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L.

Str. Glicinelor nr. 9, bl. M56, sc. 1, et. 7, ap. 44, sector 5 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 13446/30.09.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, reţea aparţinând S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6970.2/02.02.2010 şi Anexa nr. 4.a din 15.03.2011 pentru localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 15.03.2011, cuprinde 63 de programe. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 30.09.2011, în localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 15.03.2011, programele : HBO, TV 1000, CARTOON NETWORK, EUROSPORT, GSP TV, SPERANTA TV şi ”PROGRAM TIP VIDEOTEXT”. Programele TVR INFO, NEPTUN TV, TVR INTERNAŢIONAL, PARTY TV şi DISNEY CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această reţea.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO). Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscris în aviz programul TVR INFO, la data controlului, acesta nu era retransmis.

De asemenea, s-a constatat că S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează ”PROGRAM TIP VIDEOTEXT” fără ca distribuitorul de servicii să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program. Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus şi votat sancţionarea distribuitorului de servicii cu somaţie publică. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text : Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SPOT TELECOM SYSTEM S.R.L. cu somaţie publică, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR INFO a cărui retransmitere este obligatorie. De asemenea, distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea audiovizualului, întrucât difuzează „PROGRAM TIP VIDEOTEXT" fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”