Decizia nr. 532 din 16.09.2014

19.09.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către, S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. cu sediul în Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 103, et. 1, jud. Bihor

 pentru postul RADIO TRANSILVANIA cu sediul în Turda, Str. Basarabiei, nr. 46, Colegiul Tehnic Turda, et. 2, jud. Cluj

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 352/15.05.2014

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 6928/22.05.2014 formulată de S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 352/15.05.2014, prin care această societate, ce deţine postul RADIO TRANSILVANIA, a fost sancţionată cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 10 din Decizia CNA nr. 185 din 20 martie 2014, privind regulile de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, solicitând rediscutarea și anularea deciziei care face obiectul prezentei contestații.

 Analizând cererea, membrii Consiliului au constatat că, raportat la temeiul juridic al sancţiunii şi la faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului, considerentele expuse de acesta în cadrul cererii de reexaminare nu sunt de natură să demonstreze nelegalitatea deciziei contestate, iar, pe de altă parte, că aceasta nu mai poate fi revocată, întrucât a intrat în circuitul civil şi a început să producă efecte de la data comunicării sale.
 Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia formulată de S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 352/15.05.2014.