Decizia nr. 533 din 16.09.2014

19.09.2014


envoyer l'article par mail title=

 Către : S.C TV SIRIUS SRL

 cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. Traian nr. 85 (corp B), bl. C1, jud. Mehedinţi CUI 22204605

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TV SIRIUS SRL împotriva Deciziei nr. 371 din 20.05.2014 privind amendarea cu 20.000 lei

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. TV SIRIUS S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 8141/23.06.2014, prin care solicită reexaminarea sancţiunii stabilite prin Decizia nr. 371/20.05.2014, apreciind că premisele pe baza cărora membrii Consiliului au concluzionat că se impune aplicarea unei sancţiuni au fost insuficient analizate şi că rapoartele în baza cărora a fost luată decizia sunt sumare.

 Sancţiunea contestată a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale articolelor 30, 40 alin. (1) şi (3), 46 alin. (1) şi 52 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

 În susţinerea cererii de reexaminare a deciziei, radiodifuzorul a invocat următoarele considerente care, în opinia acestuia, tind să susţină nelegalitatea actului de sancţionare :

  • interpretarea că anunţurile publicitare difuzate constituie videotext existent în grila aprobată de Consiliu şi nu o încălcare a dispoziţiilor art. 35 din Legea audioviztualului ;
  • emisiunea Revista presei este o emisiune de tip pamflet, marcată corespunzător şi în această situaţie exprimarea folosită în cadrul acestei rubrici este mult mai permisivă, tonul este unul umoristic, folosit şi la alte televiziuni locale ;
  • radiodifuzorul a arătat disponibilitatea de a comunica materialul domnului Alin Nicolicea, dar acesta nu s-a prezentat ;
  • în ce priveşte prezentarea unor date referitoare la starea de sănătate a unei persoane fără acordul acesteia, că în emisiune era vorba despre domnul Cosmin Durac directorul Direcţiei de Finanţe Publice Mehedinţi, care deşi se afla în incapacitate totală de muncă, potrivit certificatelor medicale depuse la instituţia la care lucrează, putea totuşi să îndeplinească alte atribuţii în cadrul a diferite formaţiuni politice şi întruniri politice, ceea ce arată “ totala lui incapacitate de muncă” ;
  • postul de televiziune nu a mai avut plângeri şi sancţiuni.

 Analizând cererea, membrii Consiliului au constatat că, raportat la temeiul juridic al sancţiunii şi la faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului, considerentele expuse de acesta în cadrul cererii de reexaminare nu sunt de natură să demonstreze nelegalitatea deciziei contestate, iar, pe de altă parte, că aceasta nu mai poate fi revocată, întrucât a intrat în circuitul civil şi a început să producă efecte de la data comunicării sale.

 Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia formulată de S.C. TV SIRIUS S.R.L. împotriva Deciziei nr. 371 din 20.05.2014 privind amendarea sa cu 20.000 lei