Decizia nr. 536 din 15.09.2011

19.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L.

cu sediul în Pantelimon, str. Intr. Biruinţei nr. 14, jud. Ilfov

pentru localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7533/02.06.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov, aparţinând S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7312/09.12.2010, Anexa din 05.05.2011, pentru localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 05.05.2011, cuprinde 47 de programe

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 22.06.2011, în localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 05.05.2011, următoarele 9 programe : DISCOVERY CHANNEL, DIVA TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, GSP TV, TV 1000, MOVIES 24, ANTENA 2, EUROSPORT şi ANIMAL PLANET, iar programele TVR INFO, TVR Internaţional, DDTV, DOKU CLUB, MYNELE TV, PARTY TV, THE MONEY CHANNEL, EXTREME SPORT, BALKANIKA MUSIC, TCM şi CARTOON NETWORK, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov a programului TVR INFO, înscris în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ASTRA TV-SAT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Brăneşti, judeţul Ilfov, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR INFO al Societăţii Române de Televiziune, a cărei retransmitere este obligatorie.”