Decizia nr. 471 din 28.06.2011

28.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ECO RINO S.R.L.
cu sediul în Bacău, Str. Nicolae Lascăr Bogdan nr.25, Jud. Bacău

pentru postul EURO TV
Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, Hotel Moldova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul EURO TV Bacău, în special cu privire la respectarea procentului de programe culturale, educative şi religioase.

Postul de televiziune EURO TV aparţine radiodifuzorului S.C ECO RINO S.R.L (licenţa audiovizuală nr. 162.4/21.05.1998 şi decizia de autorizare nr. 337.2-1/04.07.2003).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă cotele de programe culturale înscrise în grila aprobată de Consiliu, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori :

“(1) Radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.

(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.”.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul EURO TV, în perioada 18 aprilie - 15 mai 2011, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 27.05.2010.

Membrii Consiliului au avut în vedere, în special, procentele de programe culturale, educative şi religioase difuzate de postul de televiziune. Cu privire la acestea au constatat că, deşi radiodifuzorul avea aprobat în structura programelor, care este parte integrantă din licenţa audiovizuală, un procent de 13.5% de programe educative, culturale şi religioase, difuzează astfel de programe într-un procent de doar 1,8%, rezultat doar din difuzarea de programe culturale.

Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că S.C. ECO RINO S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ECO RINO S.R.L. cu somaţie publică. Totodată, în calitate de garant al interesului public, Consiliul vă reaminteşte importanţa respectării grilei aprobate în privinţa programelor educative, culturale şi religioase, în condiţiile în care televiziunea are, între alte misiuni, şi pe aceea de a educa publicul telespectator.

În conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ECO RINO S.R.L. pentru postul de televiziune EURO TV Bacău şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul EURO TV cu somaţie publică întrucât nu difuzează programe culturale, educative şi religioase în procentul pe care s-a obligat să îl realizeze şi pentru care a obţinut acordul Consiliului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.