Decizia nr. 561 din 19.09.2014

19.09.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind retragerea licenţei audiovizuale nr. TV-C 357/11.09.2007 a S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L.
 cu sediul în Galaţi, str. Dogăriei nr. 79, jud. Galaţi CUI 25810428

 pentru postul RTV GALAŢI
 Galaţi, Bd. George Coşbuc nr. 2, Hotel Sofin, parter, jud. Galaţi

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie situaţia radiodifuzorului S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. în ceea ce priveşte difuzarea programului local.
 Radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 357.4/11.09.2007 şi decizia de autorizare nr. 1419.0/18.03.2008 şi reautorizare nr. 1419.1-1/09.12.2009 pentru postul de televiziune RTV GALAŢI.
 În urma prezentării Notei de către Biroul Licenţe Autorizări cu privire la situaţia societăţii S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia legală prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de a relua emisia serviciului de programe după expirarea termenului de 90 de zile acordat de Consiliu pentru motive de natură tehnică.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage în situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului. În fapt, la punctul 6 de pe ordinea de zi a şedinţei publice din 16 septembrie 2014, Biroul Licenţe Autorizări a prezentat o Notă cu privire la situaţia licenţei audiovizuale deţinute de radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L., Notă care are următorul conţinut :

 "03.10.2013. - Solicitare modificare acţionariat, incompletă (certificat constatator, declaraţie notarială acţionar majoritar, certificat atestare fiscală, anexa 1 la decizia 277/2013).
 17.10.2013. – Adresă CNA cu privire la completarea documentaţiei
 15.11.2013. – Revenire, la solicitarea de modificare a acţionariatului, fără depunerea certificatului fiscal
 20.11.2013. - Adresă CNA cu privire la completarea documentaţiei
 16.12.2013. – Adresă radiodifuzor cu privire la întreruperea emisiei în vederea mutării amplasamentului studioului
 18.12.2013. - Adresă CNA cu privire la prevederile art. 57 alin. (1) lit. b), cu precizarea obligativităţii de a solicita eliberarea deciziei de autorizare înainte de expirarea termenului de 90 de zile de întrerupere a emisiei (15.03.2014)
 14.03.2014. – Adresă radiodifuzor prin care se solicită prelungirea termenului de întrerupere a emisiei din motive financiare cu precizarea că finanţarea postului se realizează exclusiv din fonduri proprii ale administratorului, d-l Stancu Aurel, care în urma unor procese aflate în curs de finalizare, se află cu toate bunurile mobile şi imobile, conturi bancare, sub sechestru asigurator, ataşând şi adresă justificativă eliberată de executorul judecătoresc.
 19.03.2014. – Adresă CNA prin care se comunică radiodifuzorului că nu mai are dreptul la prelungirea termenului de întrerupere a emisiei, că nu a continuat procedura de modificare a licenţei, şi că situaţia postului va fi supusă atenţiei Consiliului, în vederea luării măsurilor ce se impun.
 28.03.2014. – Solicitare radiodifuzor de reautorizare studio (Galaţi, str. Tecuci nr. 157) şi modificare licenţă, neconformă faţă de Dec. 277/2013 cu privire la contractul de închiriere a spaţiilor, contractul privind difuzarea programului în reţelele CATV, certificat fiscal. Din certificatul constatator depus, eliberat de ONRC la data de 27.03.2014, rezultă sechestrul definitiv asupra părţilor sociale deţinute de către d-l Stancu Aurel (emis de BEJ - TUDORIE ŞTEFAN la data de 03.08.2012, dosar nr. 15535/233/542/TS/2012).
 27.03.2014./05.04.2014. şi 07.04.2014/08.04.2014.- informări ale inspectorului de zonă cu privire la faptul că postul nu a reluat emisia.
 14.04.2014. – Adresă DCD prin care se solicită BLA situaţia postului
 16.04.2014. – Adresă BLA prin care se comunică DCD că situaţia va fi supusă dezbaterii Consiliului într-o şedinţă viitoare.
 16.04.2014. – Notă prezentare întocmită de BLA pentru prezentare în şedinţă publică
 17.04.2014. – Adresă către radiodifuzor, prin care se comunică motivele pentru care solicitarea din data de 28.03.2014 nu poate fi luată în considerare şi că situaţia postului va fi discutată în şedinţă publică.
 30.04.2014. – Informare inspector CNA cu privire la reluarea emisiei postului la data de 30.04.2014, orele 13:00, fără a avea o documentaţie completă.
 08.05.2014 – completare parţială a ultimei documentaţii (reautorizare)
 29.07.2014. – completare documentaţie autorizare cu ultimul document – contract încheiat cu SC UPC ROMÂNIA SRL, privind difuzarea serviciului de programe în Galaţi şi Brăila (potrivit bazei de date A5742/21.02.2008 –Brăila şi A 5761/22.07.2008-Galaţi) ;
 solicitare acord drept de reluare emisie din noul amplasament al studioului.
 11.08.2014. – Radiodifuzorul a transmis certificatul de atestare fiscală din -16.05.2014, decizia referitoare la obligaţiile de paltă accesorii datată -16.05.2014, decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere din -20.05.2014 şi decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat, datată 20.05.2014.”

 În raport de conţinutul Notei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, în şedinţa publică din 16 septembrie 2014, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, potrivit cărora licenţa audiovizuală se retrage în situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului.

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că, după expirarea termenului de 90 de zile acordat de CNA, în conformitate cu prevederile legale invocate, termen care s-a împlinit la data de 15 martie 2014, radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. nu a reluat emisia serviciului de programe, deşi ulterior, la mai mult de patru luni de la expirarea acestui termen, respectiv, la data de 29 iulie 2014, conform Notei Biroului Licenţe Autorizări, societatea a solicitat Consiliului acordarea dreptului de reluare a emisiei din noul amplasament al studioului.

 Având în vedere că radiodifuzorul nu a reluat emisia după acordarea termenului de 90 de zile, conform dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus retragerea licenţei audiovizuale deţinute de radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune RTV GALAŢI.
 Supusă la vot, propunerea de retragere a licenţei audiovizuale nr. TV-C 357.4/11.09.2007 deţinute de S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune RTV GALAŢI a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. i se retrage licenţa audiovizuală nr. TV-C 624.1/02.02.2012 pentru postul de televiziune RTV GALAŢI, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a reluat difuzarea serviciului de programe după expirarea termenului de 90 de zile acordat de Consiliu pentru întreruperea emisiei din motive de natură tehnică.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.