Decizia nr. 568 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind respingerea solicitării de acordare a licenţei audiovizuale S.C. GENERAL BROADCAST COMPANY S.R.L.
 cu sediul în Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu nr. 26 (Casa Tineretului din Târgu Jiu), sala 6 şi anexa, etaj 2, jud. Gorj CUI 32972384

 pentru postul Gorj Media din Târgu Jiu

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea înregistrată sub nr. 5979/30.04.2014, completată/modificată la 01.07.2014 a S.C. GENERAL BROADCAST COMPANY S.R.L. privind acordarea licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea GORJ MEDIA din Târgu Jiu, cerere înscrisă la punctul 1 pe ordinea de zi a şedinţei.
 Biroul Licenţe Autorizări a prezentat în această şedinţă o Notă cu privire la conţinutul dosarului de solicitare, în speţă, obiectul solicitării, documentele juridice şi modalitatea tehnică de difuzare.
 Analizând cererea de solicitare acordare licenţă audiovizuală, ca urmare a prezentării Notei Biroului Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au supus la vot solicitarea şi au decis, în unanimitate, respingerea acesteia.

 În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 256/19.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi a şedinţei, membrii Consiliului au constatat că decizia cu privire la respingerea cererii de acordare licenţă audiovizuală solicitată de societatea menţionată nu a fost redactată, astfel cum este prevăzut în Extrasul Procesului Verbal al şedinţei din 18.09.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească decizia respectivă. Conform Notei Biroului Licenţe Autorizări din data de 21.08.2014 referitoare la cererea SC GENERAL BROADCAST COMPANY SRL de solicitare acordare licenţă audiovizuală pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe cu denumirea GORJ MEDIA din Târgu Jiu, prezentată în şedinţa publică din 18.09.2014, au reieşit următoarele :

 “Solicitarea nr.5979 /30.04.2014, completată/modificată la 01.07.2014

 Acţionariat societate : conform Certificatului Constatator nr.204329/05.06.2014 :

  • Bobu Nicolae : 49 %
  • Popescu Victor-Claudiu : 48 %
  • Belgher Arthur-Leonida : 3 %

 Zona de difuzare : locală
 Au fost depuse la dosar Contracte de rezervare frecvenţe încheiate cu SC OMNIELECTRONICA ŞERBAN SRL, SC ROVSERVNET SRL, SC MAGNA VOX COM SRL, în scopul distribuirii programului în Tg. Jiu şi localităţi din jud. Gorj şi Dolj.
 Format de principiu : generalist
 Strategie : Grila de program generalistă îşi propune abordarea pe scurt a aspectelor sociale, economice, culturale, religioase şi politice ale localităţilor din jud. Gorj, rurale şi urbane.
 Va fi încurajată iniţiativa privată în toate domeniile, prin invitarea în cadrul emisiunilor informative, a unor specialişti (în dezvoltarea proiectelor cu ajutorul fondurilor europene, în obţinerea de credite bancare) şi a unor întreprinzători.
 Va fi sprijinită orice iniţiativă a diverselor entităţi, fie ele autorităţi publice, fundaţii, ONG-uri, în interesul comunităţii locale.

 Orarul de difuzare : Se va realiza şi difuza un program local de 60 de ore/săpt. (din care cca 26 ore/săpt. redifuzări) astfel : luni : 7 ore/zi ; marţi-sâmbătă : 9 ore/zi ; duminică : 8 ore/zi. În restul intervalelor se difuzează program de tip videotex ce cuprinde : anunţuri comunitare, umanitare şi publicitare, comunicate, informări de la autorităţi teritoriale, grilele de program ale distribuitorilor de servicii.
 Structura serviciului de programe :
 Structura programelor după surse de provenienţă %
 Producţie proprie 100,00
 Producţii audiovizuale ale altor producători 0
 Programe retransmise 0
 Programe preluate 0

 Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni %
 Programe de informare 56
 Programe educative, culturale, religioase 5, educative 4 , culturale 0 , religioase 1
 Filme (de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale) 0
 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 24
 Publicitate şi teleshopping 15

  • din care : publicitate 15 , teleshopping 0

 Echipament : Este prezentată schema bloc a componentelor.
 Echipamentele sunt în principal de tip Panasonic, Kramer şi Sony.

 Financiar : Investiţia iniţială va fi de 90.000.euro, asigurat din capitalurile proprii ale asociaţilor societăţii şi va consta din :

  • cost estimativ echipamente : 70.000 euro
  • cost amenajare studio emisie : 10.000 euro
  • cost manoperă şi probe : 10.000 euro

 Certificat de atestare fiscală nr. 91345/23.06.2014, societatea nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 31.05.2015.

 Menţiune :
 În Tg. Jiu funcţionează :

  • 3 servicii de programe de televiziune cu emisie terestră, 1 cu program local ;
  • 6 studiouri locale, 5 cu program local.

 BLA/CB/21.08.2014.”

 În şedinţa publică din 18.09.2014, membrii Consiliului au analizat materialele care au stat la baza cererii înregistrate la CNA cu nr. 5979/30.04.2014, materiale prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, conform Notei întocmite la data de 21.08.2014 şi, după audierea reprezentanţilor societăţii au deliberat, ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, iar după supunerea la vot a solicitării de acordare a licenţei audiovizuale de către S.C. GENERAL BROADCAST COMPANY S.R.L. pentru serviciul de programe cu denumirea GORJ MEDIA din Târgu Jiu, au decis respingerea acesteia.
 În aceste condiţii, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea S.C. GENERAL BROADCAST COMPANY S.R.L. privind acordarea licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea GORJ MEDIA din Târgu Jiu.