Decizia nr. 574 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind respingerea solicitării de acordare a licenţei audiovizuale
 S.C. MEDIKA BROADCAST CHANNEL S.R.L.
cu sediul în BUZĂU, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud. Buzău CUI 32951381

 pentru postul MEDIKA TV din Bucureşti

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iulie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea înregistrată sub nr. 8068/20.06.2014 a S.C. MEDIKA BROADCAST CHANNEL S.R.L. privind acordarea licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea MEDIKA TV din Bucureşti, cerere înscrisă la punctul 13 pe ordinea de zi a şedinţei.
 Biroul Licenţe Autorizări a prezentat în această şedinţă o Notă cu privire la conţinutul dosarului de solicitare, în speţă, obiectul solicitării, documentele juridice şi modalitatea tehnică de difuzare.
 Analizând cererea de solicitare acordare licenţă audiovizuală, ca urmare a prezentării Notei Biroului Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au supus la vot solicitarea şi au decis, în unanimitate, respingerea acesteia.
 În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 256/19.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi a şedinţei, membrii Consiliului au constatat că decizia cu privire la respingerea cererii de acordare licenţă audiovizuală solicitată de societatea menţionată nu a fost redactată, astfel cum este prevăzut în Extrasul Procesului Verbal al şedinţei din 22.07.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească decizia respectivă.
 Conform Notei Biroului Licenţe Autorizări din data de 1.07.2014 referitoare la cererea SC MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL de solicitare acordare licenţă audiovizuală pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe cu denumirea MEDIKA TV din Bucureşti, prezentată în

“Solicitare nr. 8068/20.06.2014. Acţionariat societate : conform Certificatului Constatator nr.14676 /13.06.2014 : asociat unic- Pufu Vlad Mircea.

 Certificat de atestare fiscală nr. 34539/13.06.2014 : societatea nu figurează cu obligaţii de plată exigibile la data de 31.05.2014.

 Zona de difuzare : naţională.
 La dosar a fost depus un acord de principiu îmcheiat cu SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA privind retransmisia serviciului de programe Medika TV în reţelele de cablu de pe teritoriul României.

 Format de principiu : tematic – medical

 Orarul de difuzare : 24 ore/zi (reluări luni-vineri 9 ore/zi iar sâmbătă-duminică cca 19 ore/zi)
 Structura serviciului de programe :
 Structura programelor după surse de provenienţă %
 Producţie proprie 77,08
 Producţii audiovizuale ale altor producători 22,92
 Programe retransmise 0
 Programe preluate 0

 Structura programelor pe tipuri de emisiuni %
 Programe de informare 77,09
 Programe educative, culturale, religioase 0 , educative 0 , culturale 0 , religioase 0

 Filme (de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale) 14,88
 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0
 Publicitate şi teleshopping 8,03
 din care : publicitate 0,89 , teleshopping 7,14
 Pentru structura serviciului de programe, este ataşată şi grila de program.

 Echipament –în principal de tip Panasonic, JVC, Sony.
 Este prezentată dotarea cu echipamente video, audio, de teren, producţie/editare tv, etc.

 Financiar : investiţie iniţială de aproximativ 100.000. Euro, din surse proprii societăţii, entitate separată de cea a Grupului de presă.

 Societatea nu deţine alte licenţe audiovizuale.

 BLA/CB/01.07.2014.

 În şedinţa publică din 22.07.2014, membrii Consiliului au analizat materialele care au stat la baza cererii înregistrate la CNA cu nr. 8068/20.06.2014, materiale prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, conform Notei întocmite la data de 1.07.2014 şi, după audierea reprezentanţilor societăţii au deliberat, ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, iar după supunerea la vot a solicitării de acordare a licenţei audiovizuale de către S.C. MEDIKA BROADCAST CHANNEL S.R.L. pentru serviciul de programe cu denumirea MEDIKA TV din Bucureşti, au decis respingerea acesteia.
 În aceste condiţii, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea S.C. MEDIKA BROADCAST CHANNEL S.R.L. privind acordarea licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea MEDIKA TV din Bucureşti.