Decizia nr. 582 din 30.09.2014

02.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 S.C. AVE CONCRETE MEDIA S.R.L. Pitești, B-dul Eroilor, nr. 8, Cam. Nr. 108, jud. Argeș

privind respingerea cererii de acoprdare a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea prin satelit şi reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe de televiziune cu denumirea Infomax TV (Piteşti şi Câmpulung Muscel) de către SC AVE CONCRETE MEDIA SRL (Piteşti)

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea înregistrată sub nr. 7381 /04.06.2014, completată/modificată la 24.06.2014 şi 03.07.2014 a SC AVE CONCRETE MEDIA SRL (Piteşti) privind acordarea licenţei audiovizuale pentru postul Infomax TV (Piteşti şi Câmpulung Muscel), cerere înscrisă la punctul 1 pe ordinea de zi a şedinţei, pe care au analizat-o, au supus-o la vot şi membrii Consiliului au decis, în unanimitate, respingerea acesteia.
 În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 256/19.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi, membrii Consiliului au constatat că nu s-a redactat decizia cu privire la respingerea cererii societăţii menţionate, conform Extrasului Procesului Verbal din 18.09.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească decizia respectivă.

 Conform Notei Biroului Licenţe Autorizări din data de 21.08.2014 referitoare la cererea SC AVE CONCRETE MEDIA SRL (Pitești) de solicitare a licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe cu denumirea Infomax TV (Piteşti şi Câmpulung Muscel), prezentată în şedinţa publică din 18.09.2014, au reieşit următoarele :

 SC AVE CONCRETE MEDIA SRL (Piteşti) Solicitarea nr.7381 /04.06.2014, completată/modificată la 24.06.2014 şi 03.07.2014

 Acţionariat societate : conform Certificatului Constatator nr.23261 /02.06.2014 : asociat unic- Dumitrescu Marius Zona de difuzare : regională, pentru judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Sibiu

 Au fost depuse la dosar :

  • Contract încheiat cu SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL privind retransmisia postului începând cu data lansării în reţeaua proprie ;
  • Acord de retransmisie a postului în reţelele DCS din judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa ;
  • Acord de principiu privind disponibilitatea UPC România de a retransmite postul în reţeaua UPC Curtea de Argeş ;
  • Acord preliminar dat de SC SATELIT ETHERNET SERVICES SRL privind ridicarea programului la satelit (Astra 4A 50 est).
     Format de principiu : generalist, cu accent deosebit asupra programelor informaţionale, culturale, educative şi sportive.
     Un rol important îl vor avea programele cu public ţintă : iubitorii sportului, crescătorii de animale, agricultorii, fanii maşinilor şi motoarelor, spectatorii vieţii politice, oamenii de afaceri, având fiecare emisiunea în care se vor regăsi.

 Dezvoltare : În primul an vor fi corespondenţi în cele 4 judeţe. În al doilea an vor fi amenajate studiouri în toate judeţele acoperite. Orarul de difuzare : Se va realiza şi difuza un program regional de 16 ore/zi (din care 3,5 ore/zi redifuzări). În restul intervalelor se difuzează muzică şi un program de tip videotex ce cuprinde : anunţuri publicitare, recomandări filme, muzică, informaţii de interes general.

 Structura serviciului de programe :
 Structura programelor după surse de provenienţă %
 Producţie proprie 63
 Producţii audiovizuale ale altor producători 27
 Programe retransmise 0
 Programe preluate 0

 Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni %
 Programe de informare 10
 Programe educative, culturale, religioase 10 , educative 5 , culturale 4 religioase 1
 Filme (de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale) 5
 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 60
 Publicitate şi teleshopping 15
 din care : publicitate 10 -teleshopping 5

 Echipament : Echipamentele sunt digitale, în principal de tip Panasonic şi Sony.

 Financiar : Societatea având ca obiect principal de activitate servicii de reprezentare media, deţine un capital tehnic şi financiar substanţial. Se face referire la echipamente audio video de transmisie în valoare de 12.000 euro şi la un portofoliu de peste 50 de clienţi cărora li se furnizează servicii de transmisie audio video în timp real. La finalizarea studiourilor, se mai poate adăuga până la 100.000 euro, provenind din linie de credit bancară şi echipamente luate în leasing (Grenke Leasing).

 Certificat de atestare fiscală nr. 150937/20.05.2014, societatea nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 30.04.2015.

 Menţiuni :
 În Piteşti funcţionează :

  • 2 servicii de programe de televiziune cu emisie terestră, 1 cu program local ;
  • 2 studiouri locale, cu program local.

 În Câmpulung Muscel funcţionează 2 studiouri locale, cu program local.

 Posturi regionale pentru judeţele solicitate : Judeţ Posturi regionale Argeş MDI TV Dâmboviţa MDI TV Prahova VP-TV, TVSudEst Sibiu -

 În şedinţa publică din 18.09.2014, analizând materialele ce au stat la baza cererii nr. 7381 /04.06.2014, completată/modificată la 24.06.2014 şi 03.07.2014 a SC AVE CONCRETE MEDIA SRL (Piteşti), de acordare a licenţei audiovizuale pentru serviciului de programe cu denumirea Infomax TV (Piteşti şi Câmpulung Muscel), ţinând seama de dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, membrii Consiliului au decis, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respingerea acesteia. În aceste condiţii, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea SC AVE CONCRETE MEDIA SRL privind acordarea licenţei audiovizuale pentru serviciului de programe cu denumirea Infomax TV (Piteşti şi Câmpulung Muscel).