Decizia nr. 583 din 02.10.2014

13.10.2014


envoyer l'article par mail title=

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. HALLEY S.R.L.
 Baia Mare, Bd. Republicii nr. 13A, ap. 36, judeţul Maramureş C.U.I. 2953321

 pentru postul de televiziune HALLEY TV
 Borşa, str. Victoriei nr. 1, judeţul Maramureş

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în urma verificărilor făcute în data de 27.08.2014 la postul de televiziune HALLEY TV aparţinând S.C. HALLEY S.R.L. . S.C. HALLEY S.R.L. deţine licenţa audiovizuală TV-C 691/12.11.2013.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. HALLEY S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora : « Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. »
 Cu ocazia controlului efectuat de inspectorul CNA la data de 27.08.2014, a rezultat pe de-o parte că S.C. HALLEY S.R.L. deţine licenţa audiovizuală TV-C 691/12.11.2013, iar, pe de altă parte, faptul că postul HALLEY TV difuza programe fără să aibă decizie de autorizare audiovizuală, dintr-un studiou situat în Borşa, str. Victoriei nr. 1, judeţul Maramureş, prin reţeaua RCS & RDS în zona rurală a judeţului Maramureş.

 Potrivit raportului de monitorizare, postul Halley TV nu a fost autorizat deoarece dosarul de autorizare nu este complet, deşi s-au transmis mai multe notificări din partea C.N.A. pentru completarea acestuia, ultima având numărul 6190 RF/02.06.2014. Astfel, postul a fost informat despre modalitatea prin care poate intra în legalitate, iar reprezentantul postului şi-a luat obligaţia de a depune în cel mai scurt timp (termen până la 5 septembrie) documentele necesare finalizării procesului de autorizare, fiind totodată în deplină cunoştinţă faţă de faptul că în acest moment încalcă prevederile art. 58 al. 1) din Legea 504/2002 prin difuzarea de program fără a deţine Decizie de Autorizare Audiovizuală. Cu ocazia controlului, s-a constatat faptul că programul difuzat de postul HALLEY TV conţine videotext, emisiuni producţie proprie şi programe retransmise – TL+ Baia Mare.

 Potrivit prevederilor legale specifice domeniului audiovizualului difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Or, furnizorul de servicii media, la data controlului efectuat de inspectorul audiovizual, difuza programe pe postul HALLEY TV înainte de obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. HALLEY S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 691/12.11.2013 - pentru postul HALLEY TV din Borşa) se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolului 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare