Decizia nr. 586 din 02.10.2014

13.10.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L.,
 Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 3, Jud. Maramureş

CUI 24618271

 pentru postul eMARAMUREŞ TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 5213/10.04.2014 cu privire la emisiunea „Dezbaterea zilei” din 25.03.2014, precum şi la o serie de materiale audiovizuale difuzate în luna aprilie 2014, de postul eMARAMUREŞ TV.
 Postul de televiziune eMARAMUREŞ TV aparţine radiodifuzorului S.C. EMARAMUREŞ MEDIA SRL (licenţa audiovizuală TV-C nr. 483.4/03.09.2009 şi decizia de autorizare nr. 1628.1-3/17.12.2009).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit Legii audiovizualului :
 "Art. 3 (1) : Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
 (2) : Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor."
 Conform dispoziţiilor din Codul audiovizualului :
 « Art. 40 (1) : În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. »

 În data de 25.03.2014, de la ora 18:50, în cadrul emisiunii „DEZBATEREA ZILEI”, (emisiune de dezbatere), moderată de Cătălin Vischi, au fost abordate două subiecte distincte
 În a doua parte a emisiunii, care a purtat subtitlul : „Noi morţi în curtea lui Boitor”, s-a discutat despre cazul unei tinere cu handicap sever care a decedat într-o casă de tip familial din Baia Mare. Invitat în emisiune a fost dl. Raul Dromereschi – şef serviciu Abuz-Neglijare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC). În contextul acestor discuţii, moderatorul a afirmat despre directorul DGASPC Maramureş următoarele : « dânsul e un om care trece peste morţi cum a trecut peste moartea lui Coman Nicolae Alexandru, care a ars de viu la 9 ani în casa lui, în casa parinţilor lui, nişte părinţi care au dat în scris, sub semnătură, că nu pot să aibă grijă de copilul acela şi să-l ia statul, să nu crape.....ceea .ce s-a întâmplat până la urmă, pentru că dl. Boitor a considerat că nu e cazul să aibă încredere în rapoartele respective... »
 Conform aceluiaşi raport de monitorizare, a reieşit faptul că, cităm : "În urma verificărilor efectuate pe înregistrările din luna aprilie (2014), am constatat că postul EMARAMUREŞ TV a difuzat în mai multe rânduri, în afara emisiunilor sau a calupurilor de publicitate, un spot de 2:06 minute prin care îl acuză pe dl. Boitor că, din cauza neluării unor decizii, un copil în vârstă de 9 ani, care trăia în condiţii precare, nu a fost luat în grija statului şi a murit într-un incendiu produs la casa părinţilor săi, în anul 2009. În spot sunt difuzate imagini cu minorul, cu dl. Nicolae Boitor, acestuia cerându-i-se, în mod imperativ, demisia. Vocea din off care citeşte textul este a lui Cătălin Vischi, realizatorul emisiunii „Dezbaterea zilei”.

 Selecţie : spot_boitor.wmv
 « Orice copil are dreptul la viaţă. Toţi copiii au dreptul la sănătate. Fiecare copil are dreptul la fericire. Fiecare copil are dreptul să fie ingrijit. Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenţei, a abuzului, abandonului şi a altor tratamente dăunătoare. Chiar şi copiii din grija sistemului de protecţie al statului. (Sunt prezentate prezentate fotografiile unui copil) Băieţelul din imagine este Nicolae Alexandru Coman. Anul acesta ar fi trebuit să împlinească 14 ani. În data de 1 octombrie 2007, Direcţia de Protecţie a Copilului Maramureş este sesizată de situaţia de risc major în care trăieşte un copil în vârstă de 7 ani din Lăpuş, neglijat de părinţi. Până în 2009, specialiştii instituţiei întocmesc 3 rapoarte prin care cer preluarea copilului, în regim de urgenţă, într-un centru de plasament. Directorul general al instituţiei, Nicolae Boitor (sunt arătate imagini cu dl. Boitor), refuză de fiecare dată să semneze dispoziţia. În 23 martie 2009, Nicolae Alexandru Coman în vârstă de 9 ani (sunt prezentate din nou imaginile cu minorul), lăsat singur în casă, moare ars de viu. Inspecţia Socială investighează cazul şi conchide : directorul general nu şi-a asumat responsabilitatea luării unei măsuri de urgenţă, deşi specialiştii au recomandat la nesfârşit această măsură. După 5 ani directorul general este încă în funcţie. Nimeni nu este vinovat de moartea copilului Nicolae Alexandru Coman. În orice sistem democratic, a doua zi de la tragicul incident, şeful Direcţiei de Protecţie al Copilului ar fi demisionat. Nu este şi cazul lui Nicolae Boitor. Continuă să conducă, sub protecţia administraţiei judeţene, o instituţie care are în grijă peste 1000 de copii. În fiecare zi un nou copil ar putea deveni victima abuzului comis de acest individ. DEMISIA ! »

 Membrii Consiliului au constatat că în materialul audiovizual prezentat de radiodifuzor, în mod repetat, în luna aprilie 2014, sub forma unui spot (fără ca acesta să constituie, în fapt, publicitate) sunt formulate o serie de acuzaţii la adresa d-lui Boitor, directorul DGASPC Maramureş, nefiind dată şi acestuia posibilitatea de a-şi exprima un punct de vedere cu privire la afirmaţiile acuzatoare prezentate, ceea ce contravine prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. Având în vedere că este vorba despre un material înregistrat, radiodifuzorul ar fi avut obligaţia legală şi posibilitatea tehnică de a prezenta în cadrul lui şi opinia persoanei acuzate, respectiv a d-lui Boitor, pentru ca publicul să poată evalua cât de justificate sunt faptele imputate. Această evaluare se putea face numai dacă radiodifuzorul respecta dreptul publicului la informare, astfel cum prevăd dispoziţiile alin. (2) al art. 3 din Legea audiovizualului. Potrivit acestei norme, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
 Or, atât timp cât astfel de opinii sunt transmise în spaţiul public reprezentat de televiziune şi sunt comunicate telespectatorilor, destinate lor, ţinând cont de impactul televiziunii în general, exprimarea lor trebuie să se supună dispoziţiilor legale ce reglementează domeniul audiovizual.
 Libertatea de exprimare, ca drept fundamental, nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, « în scopul de a vătăma pe altul », o astfel de abordare fiind de natură să afecteze drepturi subiective precum imaginea ori reputaţia persoanei. Or, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

 În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere nici dreptului la informare al telespectatorilor şi nici dreptului la imagine a unor persoane.
 În subsidiar, raportat la faptul că, în materialul audiovizual transmis, în mod repetat, de radiodifuzor în luna aprilie 2014, au fost prezentate şi imagini ale minorului de 9 ani decedat în urmă cu 5 ani, fără ca difuzarea acestor imagini să fie de un interes public justificat, membrii Consiliului au apreciat că o astfel de abordare a avut un impact emoţional negativ asupra publicului. Asocierea informaţiilor despre cazul acestui minor decedat în condiţii tragice cu imaginea lui nu oferea publicului un plus de informaţie, ci a fost de natură să accentueze acuzaţiile formulate la adresa directorului DGASPC Maramureş.

 Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de dispoziţiile art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 15.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C nr. 483.4/03.09.2009 şi decizia de autorizare nr. 1628.1-3/17.12.2009 pentru postul eMARAMUREŞ TV) se sancţionează cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune eMARAMUREŞ TV cu amendă de 15.000 lei, întrucât, emisiunea « Dezbaterea zilei » din 25.03.2014, precum şi materialul audiovizual transmis, în mod repetat, în luna aprilie 2014, au fost difuzate cu încălcarea dreptului la informare a publicului, care nu a avut posibilitatea să-şi formeze propria opinie în legătură cu acuzaţiile formulate la adresa unei persoane, aceasta din urmă neavând posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere în legătură cu faptele imputate.
 În aceste condiţii, au fost încălcate prevederile art. 3 din Legea audiovizualului, precum şi cele ale art. 40 din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului, dar şi dreptul la imagine a persoanei, astfel încât, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoana acuzată are dreptul să-şi exprime opinia."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.