Decizia nr. 600 din 16.10.2014

21.10.2014


envoyer l'article par mail title=


 S.C. VIPP FASHION S.R.L
 Bârlad, Str. Republicii nr. 190 ap. 5 Jud. Vaslui

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. VIPP FASHION S.R.L.

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 10070/06.10.2014, prin care S.C. VIPP FASHION S.R.L. a solicitat reanalizarea solicitării sale de prelungire a licenţei audiovizuale, solicitare respinsă în unanimitate în şedinţa din 16 septembrie 2014.

 Conform Notei Biroului licenţe-autorizări, prezentate în şedinţa publică din 16.09.2014, licenţa audiovizuală a expirat în data de 12 septembrie 2014, cererea de prelungire şi documentaţia completă nefiind transmise în termenele prevăzute de Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare a acestui fapt, a fost emisă Decizia nr. 577/30.09.2014 privind respingerea cererii de prelungire formulată de S.C. VIPP FASHION SRL din Bârlad pentru licenţa audiovizuală nr. R175/12.12.1995, cu modificările ulterioare, întrucât societatea nu a depus în termenele şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 20 din Decizia nr. 277/2013 documentele necesare prelungirii valabilităţii licenţei audiovizuale.

 Societatea a făcut o serie de aprecieri subiective cu privire la activitatea desfăşurată şi a depus o serie de documente în susţinerea solicitării de reanalizare, care nu au fost de natură să înlăture motivele care au stat la baza respingerii de către CNA a solicitării de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale menţionate, respectiv faptul că documentele necesare pentru completarea dosarului de prelungire nu au fost prezentate în termenele prevăzute de norma legală invocată.

 Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.