Decizia nr. 601 din 17.10.2014

22.10.2014


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANAL 7 S.R.L. cu sediul în Baia Mare, bd. Republicii nr. 16, Jud. Maramureş

 pentru postul de televiziune TL+

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 8079/20.06.2014, cu privire la emisiunea „Atac la cenzură”, difuzată în ziua de 16 martie 2014, de postul TL+. Postul de televiziune TL+ aparţine radiodifuzorului S.C. CANAL 7 S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 082.3/22.12.2003 eliberat la data de 20.02.2014, decizia de autorizare nr. 667.0/27.05.2004 şi de reautorizare nr. 667.0-3/27.05.2004 eliberată la data de 20.02.2014).

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. CANAL 7 S.R.L. a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi art. 47 alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 32 alin. (1) “Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.” (2) “Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.”
  • art. 33 alin. (1) “Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.”
  • art. 47 alin. (2) “Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.”

 În fapt, postul de televiziune TL+ a difuzat în data de 16 martie 2014, începând de la ora 18:45, emisiunea de dezbatere „Atac la cenzură”, moderată de dl. Romeo Dobocan, în cadrul căreia au fost abordate două subiecte : alegerea de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a noilor membri ai Adunării Eparhiale şi relaţia PNL-PDL la nivel de judeţ, având în vedere fuziunea preconizată.
 La începutul emisiunii, sub titlul „Descendent catolic, Cătălin Cherecheş ales în Adunarea Eparhială a B.O.R.”, s-a discutat despre decizia Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului de a-şi desemna reprezentanţii în Adunarea Eparhială, printre nume figurând şi cel al primarului municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheş. Moderatorul Romeo Dobocan a pus în discuţie dacă dl. Cherecheş este sau nu ortodox, pe motiv că doar aceştia au dreptul să facă parte din Adunarea Eparhială. În cadrul intervenţiei telefonice, dl Cristian Ştefan, purtător de cuvânt al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a explicat modul în care se fac aceste alegeri, modalitatea prin care sunt propuşi candidaţii şi ce condiţii trebuie să indeplinească, una dintre acestea fiind aceea ca viitorii membri trebuie să facă deja parte dintr-un consiliu parohial, precizând că dl. Cherecheş este membru în consiliul parohial Sf. Nicolae.
 De asemenea, dl Cristian Ştefan a arătat că nu se depun declaraţii sau acte care să ateste calitatea de ortodox. Redăm din raportul de monitorizare :
 „Romeo Dobocan : Primul punct al discuţiei de astăzi este legat de ceea ce a decis sâmbătă Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, de a-i desemna pe membrii episcopiei în Adunarea Eparhială a Bisericii Ortodoxe. Unul dintre nume este şi cel al primarului Cătălin Cherecheş şi au apărut foarte multe discuţii după desemnarea de vineri, legat de faptul că dl. primar Cătălin Cherecheş ar fi catolic, părinţii lui fiind catolici, bunicii au fost catolici, iar el sigur, a fost crescut şi, mulţi spun, chiar botezat. Niciodată nu a declarat dl. Cherecheş că e catolic, că e ortodox, el a fost doar creştin, de aici o serie de discuţii, pentru că în această adunare eparhială se presupune că ar trebui să fie doar ortodocşi.” (...) Romeo Dobocan : Aţi întrebat, sau acolo, la consiliul parohial se întreabă : sunteţi ortodox ? Sunteţi catolic ? Trebuie adusă o hârtie constatatoare ? Cristian Ştefan : Nu cred că e cazul, dacă ştii că omul acela face parte din comunitatea ta, dacă frecventează biserica respectivă, nu-i cazul să mai întrebi…..e clar că nu poate fi altceva. N-o să vedem duminică de duminică sau, hai să zicem, nu chiar duminică de duminică pe cineva într-o biserică, dacă nu face parte din cult. Romeo Dobocan : Chestiunea asta cu mersul la biserică, şi eu, ortodox fiind, pot să mă duc la greco-catolici, nu ştiu, că mi se pare mai aspectuoasă biserica, dar cei care cunosc foarte îndeaproape familia Cherecheş spun aşa : părinţii dlui primar ar fi fost greco-catolici, bunicii, şi cei din Baia Mare şi cei din Seini, sunt greco-catolici. Dl. Cherecheş a fost crescut într-un mediu catolic, de asta au ieşit probabil şi aceste discuţii, cineva s-a întrebat, că un al doilea botez nu mai cere Biserica Ortodoxă. Cum se face trecerea, dacă eu sunt greco-catolic, la Biserica Ortodoxă ? Cristian Ştefan : În cazul dânsului, nu-i cazul de aşa ceva. Ţinând cont de vârsta pe care o are, nu putea să se nască decât înainte de 1989, ori atunci nu exista cultul greco-catolic, deci ca să fie botezat nu putea fi decât în biserica ortodoxă. Deci, din acest punct de vedere, dânsul este botezat ortodox. Romeo Dobocan : S-au mai botezat şi atunci, în calandestinitate, greco-catolicii… Cristian Ştefan : Ştiu, dar asta pot să spun acum, că ştiu şi cine l-a botezat, fostul protopop, părintele Mociran Gavril. Romeo Dobocan : Ah, deci părintele Mociran, deci e clar că dl. primar e botezat ortodox. Cristian Ştefan : Da.” (...) Romeo Dobocan : Un alt mesaj : “Dl. primar merge duminică la biserica greco-catolică de pe strada Agriculturii”. Bun, acum bănuiesc că merge şi la multe alte biserici ortodoxe. De asta nu te poţi lua, de ce biserică frecventează oamenii politici. Oamenii politici merg din interes la toate cultele. Şi fac foarte bine, din punctul meu de vedere. Cristian Ştefan : Mai ales că este poate şi campanie electorală, sigur că cercetează toate cultele, dar nu se poate spune despre dânsul că este membru al vreunui consiliu parohial la greco-catolici sau la romano-catolici sau la orice alt cult. Cert este că dânsul face parte din parohia Sf. Nicolae, este membru al consiliului parohial şi în momentul de faţă a fost ales şi în Adunarea Eparhială. Romeo Dobocan : N-aţi vorbit de un certificat de naştere, de botez ? Aveţi certificatul respectiv, există ? Cristian Ştefan : Păi există matricole. Romeo Dobocan : Pe care le-aţi văzut, da ? Cristian Ştefan : M-am interesat, am vorbit cu preotul paroh de la biserică şi dânsul ne-a confirmat.”

 Analizând sesizarea, membrii Consiliului au apreciat că aceasta este întemeiată şi au constatat că emisiunea „Atac la cenzură” a fost difuzată cu încălcarea dreptului la viaţă privată.
 În urma vizionării emisiunii respective, Consiliul a constatat că, atât prin titlul afişat pe ecran, cât şi prin modalitatea de tratare a subiectului dezbătut la începutul acesteia, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile privind dreptul la viaţă privată şi de familie a persoanei.

 Conform art. 33 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
 De asemenea, Consiliul a apreciat că apartentnţa religioasă a unei persoane nu poate fi un subiect de interes public justificat, cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii, pentru ca radiodifuzorul să aibă dreptul de a-l difuza în astfel de condiţii.
 Potrivit art. 32 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului, nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar invocarea dreptului la informare, nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată, drept ce a fost prejudiciat prin difuzarea emisiunii.

 Membrii Consiliului au constatat că titlul emisiunii au avut un caracter discriminatoriu, ofensator la adresa unei persoane presupusă de religiei catolice, în condiţiile în care, deşi pe tot parcursul dezbaterii subiectului, purtător de cuvânt al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului dl Cristian Ştefan a lămurit apartenenţa religioasă a domnului Cătălin Chercheş. Consiliul a ţinut cont de faptul că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi şi că fiecare poate să se prevaleze de toate drepturile şi libertăţile din Declaraţie, fără nicio deosebire.

 În consecinţă, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CANAL 7 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 082.3/22.12.2003 eliberat la data de 20.02.2014, al deciziei de autorizare nr. 667.0/27.05.2004 şi de reautorizare nr. 667.0-3/27.05.2004 eliberată la data de 20.02.2014, este sancţionat cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi art. 47 alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TL+ cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii „Atac la cenzură” din 16 martie 2014, a difuzat informaţii privind viaţa privată şi de familie a unei persoane, fapt ce contravine prevederilor art. 33 din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor legale invocate, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei "

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.