Decizia nr. 615 din 23.10.2014

27.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L.
 cu sediul în PETROŞANI, str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, ap. 3, jud. Hunedoara CUI : 15361836

 pentru postul KAPITAL TV
 Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122 parter, jud. Hunedoara

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 7436/05.06.2014 şi 7949/17.06.2014 cu privire la emisiunea „Obiectiv”, ediţiile difuzate în perioada 29-30 mai şi 01-04 iunie 2014, de postul KAPITAL TV. Postul KAPITAL TV aparţine S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 581.2/22.02.2011, decizia de autorizare nr. 1781.0/28.06.2011 şi reautorizare nr. 1781.0-2/28.06.2011).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. a încălcat dispoziţiile articolelor 34 alin. (3) şi 35 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit prevederilor invocate :

  • art. 34 alin. (3) : Este interzisă difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă în mod legal.
  • art. 35 : Este interzisă difuzarea convorbirilor ori a imaginilor înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse, cu excepţia situaţiei în care înregistrările astfel obţinute nu puteau fi realizate în condiţii normale, iar conţinutul lor prezintă un interes public justificat.

 În fapt, postul de televiziune KAPITAL TV difuzează, în direct, de luni până vineri şi duminică, emisiunea “Obiectiv”, emisiune gen pamflet, realizată de dl. Robert Wagner şi prezentată împreună cu dl. Maximilian Gânju. În cadrul ediţiilor difuzate în perioada 29-30 mai şi 1-4 iunie 2014 au fost discutate unele probleme cu care se confruntă cetăţenii din Valea Jiului care trăiesc în localităţi conduse de primari PSD (Vulcan – Gheorghe Ile, Petrila – Ilie Păducel şi Lupeni – Cornel Răsmeriţă).

 În cadrul ediţiei din 3 iunie 2014, difuzată sub titlul : „CLANUL RĂSMERIŢĂ SUBJUGĂ LUPENIUL”, au fost discutate unele probleme cu care se confruntă locuitorii din Lupeni, făcându-se o comparaţie între condiţiile de trai ale oamenilor de rând şi familia primarului Răsmeriţă. În acest context a fost difuzat un reportaj, filmat cu camera ascunsă, care a scos în evidenţă comportamentul fiului primarului din Lupeni, Lucian Răsmeriţă, în momentul în care echipa de filmare a vrut să înregistreze imagini de pe strada din localitatea în care acesta locuieşte.
 În momentul în care echipa de filmare înregistra imaginile, reporterul ce însoţea echipa de filmare a fost agresat de către fiul primarului, context în care acesta a solicitat intervenţia unui echipaj de poliţie.
 În timp ce reporterul solicita, prin telefon, intervenţia unui echipaj de poliţie pentru a clarifica situaţia care s-a creat, cameramanul postului de televiziune KAPITAL TV a continuat să filmeze din stradă, peste gard, în interiorul curţii în care locuieşte fiul primarului, înregistrând cadre cu acesta, în timp ce se îndrepta spre intrarea în locuinţă.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 “Reporter : “... hei, hei, ia mâna de pe mine... n-o pus nimeni mâna pe gard...” Fiul primarului : „... da, da (neinteligibil)...” Reporter : „... deci.. n-o pus nimeni mâna pe gard... ai pus mâna pe mine, aicea şi...m-ai agresat în stradă...”. Fiul primarului : „... hai...înăuntru...”. Reporter : „... pentru ce să vin înăuntru ?...” Fiul primarului : „... hai...înăuntru...” Reporter : „... nu am nevoie să vin înăuntru, eu vroiam să pun o întrebare... de ce ai venit şi m-ai agresat pe stradă ? ...deci n-ai dreptul să pui mâna pe mine... poţi să fi şi copil de primar, poţi să fi orice, nu ai dreptul...”. Fiul primarului : „... da, dar ai pus mâna...”. Reporter : „... deci nu ai dreptul pentru că nu a pus nimeni mâna şi sunt martori aicea şi ... şi filmarea... şi pentru că m-aţi agresat sun acuma la poliţie să vedem ce măsuri se iau...”. Fiul primarului : „... (neinteligibil)...” Reporter : „...pentru ce ne agresaţi ? Explicaţi-mi şi mie... nu vorbiţi domnu ?...”. Între 01:08-01:56 se reia difuzarea aceluiaşi material video reprezentând discuţia dintre reporter şi fiul primarului în stradă, neînsoţit de marcajul grafic corespunzător reprezentând camera ascunsă. Reporter : „... n-o pus nimeni mâna pe garduri...”. Fiul primarului : „... (neinteligibil)...”. Reporter : „...poftim ?...”. Fiul primarului : „... (neinteligibil face semn cu capul către reporter să intre în curte)...”. Reporter : „... deci... n-o pus nimeni mâna pe gard... ai pus mâna pe mine, aicea şi...m-ai agresat în stradă aicea...”. Fiul primarului se întoarce cu spatele şi se îndreaptă spre intrarea în curtea casei, după care se reîntoarce spunând ceva neinteligibil. Reporter : „... pentru ce să vin înăuntru ?...”. Fiul primarului : „... (neinteligibil)...”. Reporter : „... eu nu am nevoie să vin înăuntru...”. Fiul primarului : „... (neinteligibil)...”. Reporter : „... eu vroiam să pun o întrebare... de ce ai venit şi m-ai agresat pe stradă ?... deci nu ai dreptul dom’le să pui mâna pe mine, poţi să fii şi copil de primar, poţi să fii orice, nu ai dreptul, pentru că nu a pus nimeni mâna şi sunt şi martori aicea... şi filmarea şi pentru că m-aţi agresat sun acuma la poliţie să vedem ce măsuri se iau.”

 În cadrul ediţiei din 4 iunie 2014, difuzată sub titlul “LUPENI UN MUNICIPIU MORT”, a continuat dezbaterea pe acelaşi subiect, început în seara precedentă : agresarea reporterului, situaţia grea a locuitorilor din Lupeni, bolnavi care stau în locuinţe improprii condiţiilor de igienă, lipsa căldurii, a apei, datoriile primăriei din Lupeni, modul în care au fost cheltuiţi banii din bugetul local etc.

 Analizând cele două ediţii ale emisiunii “Obiectiv”, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor privind dreptul la viaţă privată a persoanei.
 Astfel, raportat la conţinutul acestor ediţii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a prezentat interioarele unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă, respectiv, a d-lui Lucian Răsmeriţă, fapt interzis de prevederile art. 34 alin. (3) din Codul audiovizualului. De asemenea, Consiliul apreciază că imaginile înregistrate cu camera de luat vederi ascunsă în interiorul unui spaţiu privat, cum este curtea în care se afla atât fiul primarului oraşului Lupeni, cât şi locuinţa acestuia, nu reprezentau un interes public justificat pentru ca aceste imagini prezentate să fie exceptate de la situaţia în care astfel de înregistrări nu puteau fi realizate în condiţii normale.
 Legiuitorul a stabilit la art. 35 din Codul audiovizualului interzicerea difuzării convorbirilor ori a imaginilor înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse, cu excepţia situaţiei în care înregistrările astfel obţinute nu puteau fi realizate în condiţii normale, iar conţinutul lor prezintă un interes public justificat.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 581.2/22.02.2011, al deciziei de autorizare nr. 1781.0/28.06.2011 şi reautorizare nr. 1781.0-2/28.06.2011, pentru postul de televiziune KAPITAL TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (3) şi 35 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KAPITAL TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii „Obiectiv”, ediţiile din 3 şi 4 iunie 2014 au fost difuzate imagini care prezentau interioare ale unui spaţiu privat, fără a avea acordul scris al persoanei care îl ocupa în mod legal, fapt interzis de prevederile art. 34 şi 35 din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.