Decizia nr. 616 din 23.10.2014

27.10.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TV SIRIUS SRL
 Drobeta Turnu Severin, Str. Traian nr. 85 (corp B), bl. C1, jud. Mehedinţi CUI 22204605

 pentru postul de televiziune TELE 2
 Drobeta Turnu Severin, Str. Aurelian nr. 46, et. 5, corp clădire P+5, cam. 1, 2, 3, 4, jud. Mehedinţi

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare prezentate de Serviciul Inspecţie, întocmite în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 7688/12.06.2014 şi 11115/17.09.2014, cu privire la structura serviciului de programe difuzat de postul TELE 2.
 Postul de televiziune TELE 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).

 În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora. În fapt, în baza rapoartelor prezentate de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de C.N.A. la data de 29.09.2009.

 Astfel, în urma verificărilor efectuate de inspectorul teritorial ca urmare a reclamaţiei nr. 7688/12.06.2014, acesta “a constatat că şi în data de 16.06.2014, între orele 15:56-18:00 postul de televiziune Tele 2 a difuzat publicitate timp de 124 de minute, non-stop, într-un interval de peste 2 ore, după cum urmează : orele 15:56-18:00 Mica Publicitat sub formă de videotext.”
 Potrivit menţiunii din acelaşi raport de monitorizare : „Din 2009, de cînd a început să emită şi pînă în prezent postul Tele 2 nu are aprobare de la CNA pentru videotext. Prima şi ultima grilă de program aprobată de CNA datează din 29.09.2009. Mica Publicitate difuzată se încadrează la categoria videotext.”

 Membrii Consiliului au constatat că aceeaşi situaţie rezultă şi din raportul de monitorizare întocmit de inspectorul teritorial în urma reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11115/17.09.2014. În acest sens, redăm din raportul de monitorizare :
 „În urma controlului înregistrărilor martor din perioada 10-17.09.2014 pe care l-am efectuat la Tele 2 pe 23.09.2014, am constatat că postul a difuzat Mica Publicitate (anunţuri pe imagini statice) în zilele de 10-11-12.09.2014, între orele 15:00-16:45, care nu s-a mai difuzat Sîmbăta şi Duminica, respectiv pe 13-14.09.2014. Luni 15.09.2014 Mica Publicitate s-a difuzat între orele 16:00-18:00, iar Marţi 16.09 şi Miercuri 17.09.2014 Mica Publicitate s-a difuzat între orele 15:00-16:45. Spre exemplificare, am preluat înregistrarea martor din 15.09.2014. Pe data de 22.09.2014, cînd am primit spre procesare această reclamaţie de la Serviciul Inspecţie, am înregistrat emisia postului Tele 2 între orele 16:00-18:00 şi am constatat că situaţia se repetă, respectiv transmiterea de publicitate timp de 120 de minute, non-stop, după cum urmează : orele 16:00-17:53 Mica Publicitate, anunţuri pe imagini statice, 17:53-18:00 publicitate video, cu imagini în mişcare.
 Menţiuni : Din 2009, de cînd a început să emită şi pînă în prezent postul Tele 2 nu are aprobare de la CNA pentru videotext. Prima şi ultima grilă de program aprobată de CNA datează din 29.09.2009. Mica Publicitate difuzată, cu imagini statice şi diverse anunţuri se încadrează la categoria videotext.”

 Legea audiovizualului la art. 1 pct. 9 defineşte serviciu de videotext ca fiind totalitatea mesajelor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea.
 Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi în structura programelor.
 Or, radiodifuzorul a modificat în mod unilateral structura programului în sensul difuzării de „videotext” constând în „mica publicitate” difuzată sub formă de imagini statice, program pentru care nu solicitase în prealabil acordul Consiliului, astfel cum prevede imperativ Legea audiovizualului la art. 54 alin. (2).

 De asemenea, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare. În raport de prevederile legale incidente, ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009, pentru postul TELE 2 din localitatea Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulteioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. TV SIRIUS S.R.L., pentru postul TELE 2, cu amendă de 10.000 lei, întrucât nu a respectat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea structurii programelor poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.