Decizia nr. 620 din 28.10.2014

04.11.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
 cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

 pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României, în emisiunile dezbatere electorală difuzate de postul ANTENA 3, în perioada 03-23 octombrie 2014. Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.4/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-3/24.06.2005). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
 a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

 Conform raportului de monitorizare, participările candidaţilor la alegerile pentru preşedinţia României sau a reprezentanţilor acestora, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate de postul de televiziune ANTENA 3, în perioada 03-23.10.2014, au fost următoarele :

DEZBATERE Perioada : 03-23.10.2014

Nr. prezente
CANDIDAT/ REPREZENTANT Studio Tel. Dir. Spot
Hunor Kelemen 0 0 0 0
Klaus Werner Iohannis 25 3 0 0
Cristian Dan Diaconescu 2 0 0 0
Victor Viorel Ponta 81 3 0 0
William Gabriel Brânză 0 0 0 0
Elena Gabriela Udrea 0 0 0 0
Mirel Mircea Amariței 0 0 0 0
Teodor Viorel Meleșcanu 5 0 0 0
Gheorghe Funar 2 0 0 0
Zsolt Szilagyi 0 0 0 0
Monica Luisa Mocovei 0 0 0 0
Constantin Rotaru 0 0 0 0
Călin Popescu Tăriceanu 48 0 0 0
Corneliu Vadim Tudor 0 0 0 0

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în cadrul emisiunilor electorale de dezbatere, difuzate în perioada monitorizată, reflectarea desfăşurării campaniei cu respectarea principiului echităţii prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia CNA nr. 528/2014. Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echitabile. De asemenea, articolul 2 alin. (1) din decizia invocată dispune că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echitabilă, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.
 Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.4/16.12.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 882.0-3/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 03-23 octombrie 2014, nu a asigurat reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiului echităţii prevăzut de art. 3 din Decizia nr. 528/2014. Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echitabile.”
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.