Decizia nr. 622 din 28.10.2014

04.11.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. EAGLE MEDIA S.R.L.
 cu sediul în Călărași, str. Dunărea, nr. 4, bl. A9, sc. 1, ap. 15, jud. Călărași

 pentru postul de radio STIL FM
 Oltenița, Str. Tineretului nr. 105, et. 8, jud. Călărași

 Întrunit în şedinţă publică în data de 28 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul de radio STIL FM.
 Postul de radio STIL FM din Oltenița, aparţine radiodifuzorului S.C. EAGLE MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 481.1/06.05.2004, decizia de autorizare nr. 981.0-1/29.11.2005, eliberată la 29.05.2013).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO STIL S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Lit. e) a alin. (1) se referă la formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul de radio STIL FM în perioada 15.09-21.09.2014, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 25.10.2011. Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobate de CNA la data sus-menţionată, postul de radio STIL FM a difuzat în perioada monitorizată, respectiv 15.09-21.09.2014, următoarea structură de programe :

 Structura serviciului de programe după surse de provenienţă :(%) Aprobat (%) Real (%)
 Producţie proprie 5 0
 Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0
 Programe retransmise (STIL FM Călăraşi) 95 100
 Programe preluate 0 0

 Faţă de grila de programe aprobată de CNA în data de 18.06.2013 pentru licenţa audiovizuală R 408.2 – radio STIL FM Călăraşi (anexa 4/18.06.2013) :
 Structura serviciului de programe după surse de provenienţă :(%) Aprobat (%) Real (%)
 Producţie proprie 32.74 50.96
 Producţii audiovizuale ale altor producători 42.26 32.14
 Programe retransmise (Radio ZU Braşov / Radio ZU Bucureşti) 25 16.90
 Programe preluate 0 0

 Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni :(%) Aprobat (%) Real (%)
 Programe de informare 26.5 6.18
 Programe educative, culturale, religioase 21 0.23

 din care : educative 9 0.23
 culturale 9 0
 religioase 2 0
 Filme 0 0
 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 48.5 86.33
 Publicitate şi teleshopping 4 7.26
 din care : publicitate 4 7.26
 teleshopping 0 0

 Menţiuni : Monitorizarea postului de radio STIL FM din localitatea Olteniţa, jud. Călăraşi, frecvenţa 88,20 Mhz, s-a făcut pe baza înregistrărilor primite de la post în data de 02.10.2014, respectiv 22.10.2014, solicitate prin adresa 4/22.09.2014.
 În urma monitorizării înregistrărilor martor primite, am constatat că este retransmis, de luni până vineri, postul Radio ZU Bucureşti, 16.90% (cu inserţii de publicitate locală).

 Restul programului a fost următorul :

  • Luni, 15.09.2014 „Călăraşi pe două roţi”- invitaţi Daniel Ştefan, director în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi şi Bogdan Antohe-organizator eveniment. „Tu şi noi în FM” cu Ana Maria Gonciu „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Actualitatea internă şi internaţională”(informaţii, muzică şi publicitate) cu Florin Driga „Oldies but goldies”-Florin Driga „Punct la Călăraşi”-emisiune realizată în colaborare cu Antena 1 Călăraşi, invitat Florin Driga „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Muzical Nocturn”-muzică şi semnale de identificare ale postului
  • Marţi, 16.09.2014 Emisiune cu invitat : Bogdan Georgescu-vicepreşedinte Consiliul Judeţean Călăraşi şi preşedinte PC Călăraşi „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Tu şi noi în FM” cu Ana Maria Gonciu „Actualitatea internă şi internaţională” (informatii, muzică şi publicitate) cu Florin Driga „Stil reisen make’up” cu Crenguţa Călin „Punct la Călăraşi”-emisiune realizată în colaborare cu Antena 1 Călărali, invitaţi : Florin Driga, Alin Drăgulin secretar general şi vicepresedinte la nivel orgaziţional PNL şi Marius Dulce, preşedinte executiv PSD Călăraşi „Muzical Nocturn”-muzică şi semnale de identificare ale postului
  • Miercuri, 17.09.2014 Emisiune cu invitat : deputat Vasile Iliuţă, presedinte PDL şi copreşedinte ACL Călăraşi „Tu şi noi în FM” cu Ana Maria Gonciu „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) Emisiune cu invitaţi : Decebal, Betty şi Monica de la noul ziar „Informaţia de Călăraşi” şi Cătălin Niţu „Punct la Călăraşi”-emisiune realizată în colaborare cu Antena 1 Călăraşi, invitat Florin Driga „Oldies but goldies”-Florin Driga „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Muzical Nocturn”-muzica şi semnale de identificare ale postului
  • Joi, 18.09.2014 Emisiune cu invitat : dr. Vasile Nedelcu-director D.S.V.S.A. Călăraşi „Tu şi noi în FM” cu Ana Maria Gonciu „Actualitatea internă şi internaţională”(informaţii, muzică şi publicitate) cu Florin Driga „Punct la Călăraşi”-emisiune realizată în colaborare cu Antena 1 Călăraşi, invitat Florin Driga „Oldies but goldies”-Florin Driga „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Muzical Nocturn”-muzică şi semnale de identificare ale postului
  • Vineri, 19.09.2014 Emisiune cu invitat : deputat Aurel Nicolae, presedinte interimar UNPR Călăraşi „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) Reportaj despre cei 419 ani de la atestarea documentară a municipiului Călăraşi „Punct la Călăraşi”-emisiune realizată în colaborare cu Antena 1 Călăraşi, invitat Florin Driga „Stil reisen make’up” cu Crenguţa Călin „Oldies but goldies”-Florin Driga „Muzical Nocturn”-muzică şi semnale de identificare ale postului
  • Sâmbată, 20.09.2014 „Actualitatea internă şi internaţională”(informaţii, muzică şi publicitate) cu Florin Driga „Călăraşi pe doua roţi” : invitaţi Daniel Ştefan, director în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi şi Bogdan Antohe-organizator eveniment „Stil reisen make’up” cu Crenguţa Călin „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Muzical Nocturn”-muzică şi semnale de identificare ale postului
  • Duminica, 21.09.2014 „Actualitatea internă şi internaţională” (informaţii, muzica şi publicitate) cu Florin Driga „Stil reisen make’up” cu Crenguţa Călin „Oldies but goldies”-Florin Driga Emisiune cu invitat : deputat Vasile Iliuţă, preşedinte PDL şi copreşedinte ACL Călăraşi „Midnight killer” cu Costa Dragu „Bancuri de bancuri” (bancuri, muzică şi publicitate) „Muzical Nocturn”-muzică şi semnale de identificare ale postului

 Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că în perioada 15.09-21.09.2014 radiodifuzorul S.C. EAGLE MEDIA S.R.L. nu a respectat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 25.10.2011.
 Or, conform prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Numai după acest moment, radiodifuzorul avea dreptul să difuzeze efectiv programele într-un format de principiu şi structură de programe modificate.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. EAGLE MEDIA S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. R 481.1/06.05.2004, și al deciziei de autorizare nr. 981.0-1/29.11.2005, eliberată la 29.05.2013 pentru postul de radio STIL FM Oltenița, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. EAGLE MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio STIL FM Oltenița cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.