Decizia nr. 623 din 28.10.2014

04.11.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
 cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 pentru postul de televiziune THE MONEY CHANNEL Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 111-113, etaj 1, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de dezbatere electorale difuzate de postul THE MONEY CHANNEL în perioada 03 – 23 octombrie 2014, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României. Postul de televiziune THE MONEY CHANNEL aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 146.7/02.03.2006 eliberată la data de 30.04.2013, decizia de autorizare nr. 1087.0/25.04.2006, reautorizare nr. 1087.1/30.04.2013).

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; Conform raportului de monitorizare, participările candidaţilor la alegerile pentru preşedinţia României sau a reprezentanţilor acestora, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorale difuzate de postul de televiziune THE MONEY CHANNEL, în perioada 03-23.10.2014, au fost următoarele :

DEZBATERE Perioada : 03-23.10.2014

Nr. prezente
CANDIDAT/ REPREZENTANT Studio Tel. Dir. Spot
Hunor Kelemen 0 0 0 0
Klaus Werner Iohannis 2 0 0 0
Cristian Dan Diaconescu 0 0 0 0
Victor Viorel Ponta 12 0 0 0
William Gabriel Brânză 0 0 0 0
Elena Gabriela Udrea 8 0 0 0
Mirel Mircea Amariței 0 0 0 0
Teodor Viorel Meleșcanu 3 0 0 0
Gheorghe Funar 3 0 0 0
Zsolt Szilagyi 0 0 0 0
Monica Luisa Mocovei 2 0 0 0
Constantin Rotaru 0 0 0 0
Călin Popescu Tăriceanu 5 0 0 0
Corneliu Vadim Tudor 0 0 0 0

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorale, difuzate în perioada monitorizată, reflectarea desfăşurării campaniei cu respectarea principiului echităţii prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia CNA nr. 528/2014.
 Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echitabile.
 De asemenea, articolul 2 alin. (1) din decizia invocată dispune că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echitabilă, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

 Pentru aceste considerente, ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 146.7/02.03.2006 eliberată la data de 30.04.2013, decizia de autorizare nr. 1087.0/25.04.2006, reautorizare nr. 1087.1/30.04.2013 pentru postul de televiziune THE MONEY CHANNEL) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul THE MONEY CHANNEL cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorale, difuzate în perioada 03-23 octombrie 2014, nu a asigurat reflectarea desfăşurării campaniei cu respectarea principiului echităţii prevăzut de art. 3 din Decizia nr. 528/2014.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echitabile.

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.