Decizia nr. 625 din 28.10.2014

04.11.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMÂNIA SRL
 Bucureşti, Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 87, sector 1 C.U.I. 7965920

 pentru postul RFI ROMÂNIA

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României, în emisiunile dezbatere electorală difuzate de postul RFI ROMÂNIA, în perioada 03-23 octombrie 2014.
 Postul RFI ROMÂNIA aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMÂNIA SRL (licenţa audiovizuală nr. R287.6/10.09.1998 şi decizia de autorizare nr. 331.2-3/15.02.2011). Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
 Conform prevederilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii : a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; Conform raportului de monitorizare, participările candidaţilor la alegerile pentru preşedinţia României sau a reprezentanţilor acestora, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate de postul de radio RFI International, în perioada 03-23.10.2014, au fost următoarele :

 DEZBATERE Perioada : 03 - 23 octombrie 2014

Nr. prezente
CANDIDAT/ REPREZENTANT Studio Tel. Dir. Spot
Hunor Kelemen 1 1 0 0
Klaus Werner Iohannis1 5 0 0
Cristian Dan Diaconescu 0 0 0 0
Victor Viorel Ponta 0 4 0 0
William Gabriel Brânză 0 0 0 0
Elena Gabriela Udrea 1 0 0 0
Mirel Mircea Amariței 0 0 0 0
Teodor Viorel Meleșcanu 0 0 0 0
Gheorghe Funar 0 0 0 0
Zsolt Szilagyi 0 0 0 0
Monica Luisa Macovei 0 1 0 0
Constantin Rotaru 00 0 0
Călin Popescu Tăriceanu 1 0 0 0
Corneliu Vadim Tudor 0 0 0 0

 Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea desfăşurării campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 02 noiembrie 2014 cu respectarea principiului echităţii reglementat de art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 528/2014.
 Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echitabile. Totodată, art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 prevede că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României, regulă pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, în sensul că nu a asigurat o prezentare echitabilă a tuturor candidaţilor aflaţi în competiţie electorală.
 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMÂNIA SRL (licenţa audiovizuală nr. R287.6/10.09.1998 şi decizia de autorizare nr. 331.2-3/15.02.2011 pentru postul RFI ROMÂNIA) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMÂNIA SRL are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RFI ROMÂNIA cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 03-23 octombrie 2014, nu a asigurat reflectarea desfăşurării campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României cu respectarea principiului echităţii reglementat la art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia CNA nr. 528/2014. Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echitabile.”
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.