Decizia nr. 662 din 16.12.2014

17.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. PROFIMUSIC S.R.L .
 Zalău, Str. Gelu Voievod, nr. 21, bl. E4/A, parter, ap. 1, jud. Sălaj

 pentru postul HORA TV
 Zalău, Str. Mihai Viteazu, nr. 41, Astralis, jud. Sălaj

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. PROFIMUSIC S.R.L.
 împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 587/02.10.2014

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 12725 din 29.10.2014, formulată de S.C. PROFIMUSIC S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 587 din 2 octombrie 2014, prin care această societate, ce deţine postul HORA TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare ale art. 126 alin (1) din Decizia nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive : Argumentele invocate de petentă în susținerea contestației sunt netemeinice, acestea nefăcând obiectul aplicării sancțiunii. Faptul că aceasta invocă în susținerea contestației că a retras de la difuzare materialul respectiv constituie o recunoaștere a încălcării legislației audiovizuale reținute în sarcina sa prin decizia contestată.

 Precizăm că, la individualizarea sancțiunii aplicate și la dozarea calculului amenzii, Consiliul a luat în considerare faptul că petenta nu a mai fost sancționată în ultimul an și a aplicat minimul amenzii prevăzut de Legea audiovizualului pentru fapta reținută în sarcina acesteia. Mai mult, Legea audiovizualului prevede în mod clar faptul că amenda aplicată de Consiliu poate fi contestată, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.