Decizia nr. 71 din 28.01.2014

31.01.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L.
 cu sediul în Măgureni, nr. 821, jud. Prahova CUI 30363270

 pentru localitatea Măgureni, judeţul Prahova

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 13838/12.12.2013 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Măgureni, judeţul Prahova, ce aparţine S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7665/30.04.2013, pentru localitatea Măgureni, judeţul Prahova.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Distribuitorul S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului pentru ultima modificare a ofertei de servicii de programe la data de 09.01.2014.

 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 22.01.2014, în localitatea Măgureni, judeţul Prahova, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. se retransmiteau în rețea, cu acordurile de retransmisie expirate, următoarele 30 de programe : ANTENA 1, ANTENA 3, ANTENA STARS, TARAF, EUFORIA LIFE STYLE, TCM, GSP TV, TLC, MINIMAX/ANIMAX, CARTOON NETWORK, FINE LIVING NETWORK, DA VINCI LEARNING, PAPRIKA, EXTREME SPORTS, SPORT 1/MEGAMAX, JIM-JAM, TRANSILVANIA LOOK TV, ETNO, FILM CAFE, ANIMAL PLANET, MGM, BOOMERANG, CBS REALITY, UNIVERSAL TV, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, I.D.INVESTIGATION DISCOVERY, DISCOVERY SCIENCE.
 Mai mult, următoarele 8 programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PROCINEMA, ACASĂ GOLD, PRO TV, DIVA UNIVERSAL, DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR, erau retransmise în rețea, fără a fi înscrise în aviz.
 De asemenea, s-a constatat că programele THE MONEY CHANNEL, MOOZ., HIT MUSIC CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

 Membrii Consiliului au mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. a încălcat și dispoziţiile art. 27 alin. 2, lit. a) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor legale invocate, serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, dacă se respectă următoarele condiţii :
 a) criptat şi în cadrul unor pachete opţionale, special dedicate adulţilor, disponibile numai în intervalul orar 1,00 - 5,00, în cazul retransmisiei analogice ;
 Astfel, în urma controlului, s-a constatat că erau retransmise programe 18+ : Super ONE, în intervalul orar 01:00-05:00, în partaj cu Music Mix, care este retransmis în intervalul orar (05:00-01:00). Programul pentru adulți 18+ Super ONE, este comercializat în pachet bază. Distribuitorul de servicii de programe a declarat că restricţionarea programului SUPER ONE se face prin întreruperea începând cu ora 01,00 până la ora 05,00 a emisiei acestuia cu ajutorul unei prize programabile (temporizator).

 Or, conform dispozițiilor legale sus menționate, programul 18+ Super One, poate fi retransmis doar criptat şi în cadrul unor pachete opţionale, nu în cadrul pachetului bază. Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispozițiilor invocate, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A A 7665/30.04.2013, pentru localitatea Măgureni, judeţul Prahova, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 27 alin. (2), lit. a din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Măgureni, jud. Prahova, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art 27 din Codul audiovizualului, precum și ale art. 74 din Legea audiovizualului, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Măgureni, jud. Prahova, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.”