Decizia nr. 72 din 28.01.2014

31.01.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
 cu sediul în BRAŞOV, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov CUI RO3046355

 pentru postul de televiziune rtt

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 9987/23.09.2013, 10249/26.09.2013, 10849/15.10.2013, 11471/28.10.2013, 11624/04.11.2013, 11984/06.11.2013, 12914/21.11.2013, 13332/23.12.2013, 13601/07.12.2013, 14080/18.12.2013, 104/06.01.2014 şi 481/14.01.2014, cu privire la unele ediţii ale emisiunilor „Jurnalul RTT”, „Ştirile Săptămânii” şi „Unda de şoc”, difuzate de postul de televiziune rtt, în perioada 17 septembrie 2013 - 03 ianuarie 2014.
 Postul de televiziune rtt aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071.2/09.12.1993 eliberată la data de 17.07.2012, decizia de autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1-2/04.03.2003 eliberată la data de 28.01.2014).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.a încălcat prevederile art. 65 lit. a) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : lit. a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.

 În fapt, în perioada în perioada 17 septembrie 2013 - 03 ianuarie 2014, postul rtt din Braşov a difuzat mai multe emisiuni informative cu încălcarea prevederilor invocate, care prevăd în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a asigura rigoare şi acurateţe în prezentarea ştirilor. Sub acest aspect, la CNA au fost primite mai multe reclamaţii prin care au fost semnalate situaţii cu astfel de abateri şi care, în urma monitorizării, s-a constatat că acestea erau întemeiate.
 Astfel, în baza raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în cazul redifuzării de retrospective a unor ştiri radiodifuzorul nu a modificat prezentarea evenimentului din ştire la timpul trecut sau nu a afişat pe ecran data difuzării iniţiale. În alte situaţii s-a mai constatat că unele evenimente au fost prezentate în ştiri la timpul prezent, deşi, în realitate, acestea se consumaseră.
 De asemenea, în baza aceluiaşi raport de monitorizare, s-a mai constatat că în cadrul unor ştiri au fost făcute unele greşeli de exprimare, iar în alte cazuri a existat neconcordanţă cu privire la informaţiile din formula salutului de despărţire sau de bun venit al prezentatoarei ediţiei informative, raportată la momentul real al difuzării emisiunii.

 Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare :
 “Ştiri difuzate în emisiunile informative „Jurnal RTT” cu greşeli de montaj, salut sau formulări ale prezentatoarei ediţiei informative nepotrivite faţă de contextul din acel moment.

  • În emisiunea informativă „Ştirile Săptămânii” difuzată de RTT, Sâmbătă 21 Septembrie 2013, la ora 19.30, prezentatoarea ne întâmpină în debutul ediţiei, cu mesajul „...Bun găsit la retrospectiva celor mai importante ştiri ale săptămânii !...” iar la începutul unei ştiri din ediţia retrospectivă prezentatoare rosteşte „...Bun găsit la Jurnal ! Municipiul Braşov a fost reales...”
  • În emisiunea informativă „Jurnal RTT” difuzată de postul de televiziune RTT, 05.11.2013 la orele 20:00 şi 21:00 a fost prezentată o ştire sportivă despre numirea unui nou antrenor la echipa de fotbal FC Braşov de către conducerea clubului braşovean. Pe finalul acestei ştiri, au fost redate audio simultan două comentarii pentru o durată de 12 secunde, perioadă în care sunetul recepţionat pentru această ştire este foarte greu inteligibil.
  • Ştirea : „Alpinista Crina Coco-Popescu a intrat pentru a doua oară în Cartea Recordurilor.” a fost difuzată în ediţia informativă „Jurnal RTT” difuzată de RTT în ziua de 02.12.2013, la ora 18:00, de două ori, odată în interiorul jurnalului , ştire cu durata de 1 minut şi 34 de secunde, iar a doua difuzare a fost incompletă la rubrica Sport din acelaşi jurnal, cu durata de 37 de secunde.”

 În baza raportului de monitorizare, Consiliul a considerat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 65 lit. a), care prevăd că în emisiunile informative şi de dezbateri radiodifuzorii trebuie să respecte o serie de reguli, între care, rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071.2/09.12.1993 eliberată la data de 17.07.2012, decizia de autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1-2/04.03.2003 eliberată la data de 28.01.2014 pentru postul de televiziune rtt) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 65 lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune rtt cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 65 lit. a) din Codul audiovizualului, care prevăd că în emisiunile informative şi de dezbateri, radiodifuzorii au obligaţia de a redacta şi prezenta ştirile cu rigoare şi acurateţe.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate