Decizia nr. 73 din 28.01.2014

31.01.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. NCN STUDIO TV S.A. cu sediul în CLUJ-NAPOCA, str. Republicii nr. 109, et. 6, ap. 3, jud. Cluj

 pentru postul de televiziune TRANSILVANIA LIVE Str. Henri Barbusse nr. 16 şi str. Republicii nr. 109, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 11627/28.10.2013, 13599/09.12.2013 şi 13971/16.12.2013, cu privire la emisiunile „România de la A la Z” din 25.10.2013, „Big Boletus” din perioada 8-13.12.2013 şi „Casa Poporului” din 15 şi 16.12.2013, difuzate de postul TRANSILVANIA LIVE. Postul TRANSILVANIA LIVE aparţine S.C. NCN STUDIO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 289.1/22.11.2011, decizia de autorizare nr. 1807.0/10.01.2012 şi reautorizare nr. 1807.1/20.06.2012).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NCN STUDIO TV S.A. a încălcat dispoziţiile articolelor 40 alin. (3) şi 78 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit prevederilor invocate :

  • art. 40 alin. (3) : Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
  • art. 78 alin. (3) : La difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea « Reluare » pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.
     În fapt, în data de 25.10.2013, postul TRANSILVANIA LIVE a redifuzat o ediţie a emisiunii “România de la A la Z”, fără a face menţiunea “Reluare” pe întreaga durată a difuzării acesteia, deşi această ediţie a fost difuzată iniţial în data de 22.10.2013. Aceeaşi ediţie a fost redifuzată şi sâmbătă, 26.10.2013, la orele 03.00 şi 09.00, fără ca radiodifuzorul să facă menţiunea “Reluare”, astfel cum dispun prevederile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului. În cadrul emisiunii, dl. Sabin Gherman a prezentat şi comentat subiecte din presa naţională şi internaţională, subiectul principal constituindu-l activitatea clasei politice care conduce România şi “ipocrizia politicienilor”.

 Potrivit raportului de monitorizare, aspectul semnalat de petentul sesizării înregistrate la CNA cu nr. 11627/28.10.2013, în ceea ce priveşte exprimarea de către prezentator a expresiei “vă dăm muie”, nu se confirmă, însă după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că prezentatorul a folosit un limbaj injurios, precum, cităm din raport : “... nu îl interesează nimic, în afara faptului de a râcâi rahatul să pută...”, “Aşa ... intri într-o nesimţire de aia crasă...”, “... nu mai trebuie să întrebe poporul ăsta de boi şi vaci...”, “... şi o venit Vadim o băgat două trei bâlbe că vin ungurii, vin agatâr şi vin marţienii, vine mama dracului, peste noi...”, “... mereţi la vot, mai votaţi PRM, mai votaţi tot felul de peremizde, peremizdele astea care-s ...”, “...
 Ăştia suntem ! Şi ştii de ce fac chestia asta ? Pentru că nu pot să ajung la moaca celor 588 să le fac la fel...”, “... ar trebui să fie pline de specialişti şi nu de pulifrici de partid...”,”... între timp cineva mi-a făcut praf încrederea în specialişti, pentru că toate astea, companiile de stat sunt pline pur şi simplu de rudele, nepoţii, fiii, văr cu spermatozoidul lui Ştefan cel Mare, rude cu politicieni, înţelegi ? Şi atunci mă chemi pe mine, ce ? Să stau în stradă şi după aia mă chemi să ce ? Să mă bată jandarmii ? Mă io îs prost ? Da’ vă mai plătesc eu impozite, lua-v-ar dracu, da’ nu v-ar putea, mânca.... ştii cum se zice în Ardeal ? Mânca-v-ar jiermii !”, „...că vă dăm muieri...că vă dăm.... ştii că era bancul ăla că.. cum era ăla mă ? Cum câştigă Ceauşescu alegerile în democraţie : „la femei le dă puşti şi la bărbaţi puştoaice”.

 În raport de conţinutul prezentat, membrii Consiliului au constatat că limbajul folosit de prezentatorul emisiunii, precum : “... a râcâi rahatul să pută...”, “...poporul ăsta de boi şi vaci...”, “... vine mama dracului...”, “... peremizde...” sau ”... pulifrici de partid...” a avut un caracter injurios, de natură a prejudicia demnitatea umană, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească un limbaj injurios.
 Recunoscând dreptul la opinie a persoanei, precum şi la alegerea modului în care prezentatorul unei emisiuni îşi exprimă punctul de vedere cu privire la un subiect, membrii Consiliului au apreciat că folosirea în cadrul unui program audiovizual a unor expresii injurioase, contravine normei invocate.
 Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un prezentator de emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite dreptul la liberă exprimare cu respectarea drepturilor celorlalţi.
 Consiliul consideră că, indiferent de genul emisiunii, radiodifuzorul are obligaţia să respecte normele din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, fără nicio excepţie.
 În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare cu privire la emisiunea “Big Boletus” şi a constatat că, în data de 8 decembrie 2013, de la orele 05.00 şi respectiv, 12.00, radiodifuzorul a redifuzat o ediţie a acestei emisiuni care a fost transmisă iniţial în data de 7 decembrie 2013, în intervalul 12.00-13.00, fără a afişa pe ecran, menţiunea “Reluare”, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului. Emisiunea a fost redifuzată şi în zilele de luni până vineri, respectiv în perioada 9-13 decembrie 2013, în intervalul 12.00 - 13.00, fără a se face menţiunea „Reluare”, astfel cum prevede norma invocată.

 Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că aspectele sesizate de petent, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 13599/09.12.2013, se confirmă, în sensul că informaţiile difuzate pe crawl, în data de 9 decembrie 2013, potrivit cărora au avut loc două cutremure în zona Vrancea sau că premierul urma să inaugureze la Cluj un modern campus universitar teologic, nu erau de actualitate, întrucât evenimentele respective avusese loc în urmă cu 48 de ore, informaţiile prezentate la acea dată fiind de natură să inducă în eroare publicul cu privire la caracterul lor actual.
 Potrivit raportului de monitorizare, în data de 14.12.2013, postul TRANSILVANIA LIVE a difuzat, de la ora 17.00, emisiunea “Casa Poporului”, ediţie care a fost redifuzată în aceeaşi zi, la orele 00.00 şi 08.00, iar a doua zi, duminică, 15.12.2013, la ora 17.00 şi luni, 16.12.2013, la ora 00.00, fără ca radiodifuzorul să afişeze pe ecran menţiunea “Reluare”, astfel cum dispun prevederile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului potrivit cărora la difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea « Reluare » pe întreaga durată a difuzării acestora.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. NCN STUDIO TV S.A., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 289.1/22.11.2011, al deciziei de autorizare nr. 1807.0/10.01.2012 şi reautorizare nr. 1807.1/20.06.2012 pentru postul de televiziune TRANSILVANIA LIVE, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (3) şi 78 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. NCN STUDIO TV S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TRANSILVANIA LIVE cu somaţie publică, întrucât prezentatorul emisiunii “România de la A la Z”, difuzată în data de 22 octombrie 2013, a folosit un limbaj injurios, fapt ce contravine prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. Sancţiunea a fost aplicată şi pentru redifuzarea unor emisiuni în luna decembrie 2013, fără afişarea pe ecran a menţiunii “Reluare”, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 78 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate