Decizia nr. 74 din 28.01.2014

31.01.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. Paşcani, Str. Eugen Stamate nr. 4, bloc D2A, mezanin Jud. Iaşi

 pentru postul ACTUALITATEA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Control şi Digitalizare, Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „În obiectiv” difuzată de postul de televiziune Actualitatea TV Paşcani, în data de 9 octombrie 2013.
 Postul ACTUALITATEA TV aparţine S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 486/15.10.2009 şi decizia de autorizare nr.1650.0/09.12.2009).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 “Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.”
 În fapt, postul de televiziune Actualitatea TV Paşcani a difuzat, în data de 09.10.2013, emisiunea „În obiectiv”, moderată de domnul Parteni Marius. În cadrul acesteia au participat, în calitate de invitaţi, domnul Cristian Menegon, redactor (fost redactor la postul de televiziune M Bit) şi domnul Răzvan Grecu, director al postului Actualitatea TV.
 Pe ecran au fost afişate titlurile : „În obiectiv cu Marius Parteni” şi „Denigrarea şi calomnia, lucruri obişnuite la Cătălin Cojocaru”.
 Subiectele abordate în emisiune au privit o serie de fapte atribuite domnului Cătălin Cojocaru, directorul postului de televiziune Electron M Bit, în activitatea sa de jurnalist, de-a lungul timpului, dar au fost formulate şi o serie de acuzaţii la adresa acestuia, fără a fi respectat principiul audiatur et altera pars.
 Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare : „Moderator : ...o emisiune, în care avem subiect care actualizează unele declaraţii care au apărut în spaţiul public în ultima săptămână de zile, declaraţii care aparţin unui coleg de breaslă, unui reprezentant al unui post de televiziune, mai exact la postul Bit TV din Paşcani. Este vorba despre Cătălin Cojocaru. (...) Răzvan Grecu : ...dacă Răzvan Grecu e infractor, fără să facă o infracţiune, da, cum e domnul Cătălin Cojocaru cu condusul fără permis, pe drumurile publice ? Răzvan Grecu : ...din ‘95, pînă acum, are 3 sau 4 condamnări definitive, irevocabile, pentru calomnii. (...) Moderator :...minţi, promovezi articole care sunt tendenţioase şi atacuri la familie ai făcut de-a lungul timpului şi ai să faci, probabil, în continuare. Răzvan Grecu : ....uite, e cazul cel mai recent. A avut vreo 3-4 emisiuni în care a dat în Remar Paşcani, de a înnebunit, ca, în toate felurile. După aia, următoarea săptămână, publicitate la Remar şi a spus că ”am stat de vorbă cu domnul director”... Pac, după emisiune, reclamă de la Remar. (...)”

 Având în vedere conţinutul şi modul în care s-a desfăşurat emisiunea, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.
 Astfel, Consiliul a apreciat că, în cadrul discuţiilor, la adresa domnului Cătălin Cojocaru au fost formulate o serie de acuzaţii privind fapte ilegale şi imorale, situaţie în care, pentru respectarea dreptului la imagine al persoanei, respectivele acuzaţii trebuiau susţinute cu dovezi.
 De asemenea, norma legală impune ca în situaţia în care acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars, iar în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
 Or, având în vedere titlul sub care s-a desfăşurat emisiunea, precum şi faptul că invitaţii emisiunii au fost persoane care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul programelor difuzate de postul de televiziune, radiodifuzorul era obligat să solicite şi să prezinte un punct de vedere al persoanei cu privire la faptele ce îi erau imputate, astfel încât respectarea principiului “audiatur et altera pars” să fie asigurată.
 De asemenea, postul nu a făcut nicio precizare potrivit căreia domnului Cătălin Cojocaru i s-ar fi solicitat un punct de vedere şi acesta ar fi refuzat să îl prezinte.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 486/15.10.2009 şi decizia de autorizare nr. 1650.0/09.12.2009 pentru postul ACTUALITATEA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ACTUALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea “În obiectiv” din 9 octombrie 2013 au fost formulate la adresa unei persoane acuzaţii neprobate privind fapte ilegale şi imorale, acuzaţii care nu au fost însoţite de punctul de vedere al persoanei în legătură cu faptele imputate, ceea ce contravine prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.