Decizia nr. 76 din 28.01.2014

31.01.2014


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SOLPRESS S.R.L., SATU MARE, Str. Mircea cel Bătrân nr. 15, Jud. Satu Mare

 pentru postul de televiziune INFORMAŢIA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 13188/28.11.2013, cu privire la emisiunea „Agenda publică”, difuzată de postul INFORMAŢIA TV, în data de 22.11.2013. Postul de televiziune INFORMAŢIA TV aparţine S.C. SOLPRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 638/24.02.2012 şi decizia de autorizare nr. 1838.0/26.07.2012).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SOLPRESS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 34 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
  • art. 64 alin. (1) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : lit. b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
  • art. 65 : În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : lit. c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

 În fapt, în data de 22.11.2013, de la ora 20.08, postul INFORMAŢIA TV a difuzat emisiunea de dezbatere „Agenda publică”, moderată de doamna Stela Cădar, în cadrul căreia a fost abordat un subiect referitor la unificarea dreptei politice din România.
 La emisiune au participat în calitate de invitaţi domnii Mihail Fodor, Sorin Ghilea, Sergiu Băbăşan şi Ovidiu Mureşan, foşti şi actuali membri ai PDL Satu Mare. Pe parcursul emisiunii, pe ecran au fost afişate unele opinii ale invitaţilor, iar telespectatorii au putut trimite mesaje sau întrebări pe pagina de Facebook a postului.
 În a doua parte a emisiunii, s-a discutat despre dreapta politică locală. La un moment dat, unii dintre invitaţi i-au reproşat d-lui Sergiu Băbăşan (prezent în studio) că a făcut parte din PRM, acesta explicând motivul înscrierii sale în acest partid, precum şi motivele care au dus la demisia sa din PDL, şi, totodată, răspunzând, cu dovezi, la unele acuzaţii apărute în presă.

 În acest context, spre finalul emisiunii, pe ecran a fost prezentat următorul titlu : „Telespectator : Băbăşan, Micul şi băiatul lui H. Anderco atacă firme pe internet”, acesta fiind afişat timp de 9 minute şi 20 de secunde.

 Pornind de la titlul pe care postul l-a afişat pe ecran, în studio a avut următorul dialog :
 “Stela Cădar : Dle Băbăşan, un telespectator insistă să vă întreb : nu înţeleg, dar o să vă citesc aşa –„Băbăşan, Micul şi băiatul lui H. Anderco atacă firme pe internet”. Ce înţelegeţi din asta ? Sergiu Ghilea : Firmele foştilor colegi de partid, aşa este... Sergiu Băbăşan : Deci, dle Ghilea, explicaţi-mi şi mie, cu cine ? Stela Cădar : H. Anderco. Sergiu Băbăşan : H. Anderco şi cu ? Stela Cădar : Bănuiesc că Horia Anderco .(Horia Anderco a fost primar al municipiului Satu Mare, arestat de PNA în anul 2003-n.n.) Sergiu Băbăşan : Şi cu mai cine ? Stela Cădar : (reciteşte mesajul)„ Băbăşan, Micul şi băiatul lui H. Anderco atacă firme pe internet” Sergiu Băbăşan : Dle Ghilea, atac eu firmele pe internet ? Ce înseamnă, că eu nu nu îmi dau seama ce a zis. Dvs. aţi şi înţeles ce a zis... Sergiu Ghilea : Cunosc metoda şi modul de colaborare cu cei la care se face referire aici. Sergiu Băbăşan : Deci, ce înseamnă „atacă” ? Definiţi, că văd că dvs. aţi şi răspuns, eu urma s-o întreb pe dânsa (pe moderatoare –n.n.) dar văd că dumneavoastră ştiţi. Sergiu Ghilea : Vezi pagina de Facebook la care fac referire. Sergiu Băbăşan : Explicaţi-mi, vă rog frumos, ce înseamnă că „atacă”, că se pare că e de la dumneavoastră mesajul, că ştiţi mai bine decât cei care suntem în platou ? Sergiu Ghilea : Nu-i de la mine... Sergiu Băbăşan : La ce vă referiţi „atacă” ? Sergiu Ghilea : Telespectatorul se referă la lucruri.. .Eu pot să spun că există atacuri de-a dreptul exagerate şi mincinoase la adresa mea, a afacerilor mele, a altor colegi din conducerea PDL, şi la acel lucru se referă, în mod cert, telespectatorul...”

 Consiliul a apreciat că informaţiile prezentate de radiodifuzor în titlul afişat pe ecran, timp de peste 9 minute, au fost de natură să prejudicieze atât dreptul la informare corectă şi imparţială a publicului, cât şi dreptul la imagine a persoanei.
 Astfel, deşi titlul conţinea unele informaţii cu caracter acuzator la adresa a trei persoane, identificate prin prezentarea numelui acestora, informaţie despre care s-a afirmat că ar fi un mesaj primit de la un telespectator, radiodifuzorul a optat să o afişeze pe ecran, aducând-o la cunoştinţa publicului, înainte de a fi verificată sub aspectul realităţii acesteia. Procedând astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută la art. 64 din Codul audiovizualului, potrivit căreia informarea cu privire la un fapt sau un eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. Membrii Consiliului au mai constatat că afişarea pe ecran a titlului „Băbăşan, Micul şi băiatul lui H. Anderco atacă firme pe internet”, pe o perioadă de timp îndelungată, a fost de natură să inducă publicului ideea că informaţiile şi faptele prezentate ar fi fost unele certe, în condiţiile în care d-nul Sergiu Băbăşan, prezent în emisiune, infirma ipoteza acuzatoare prezentată pe ecran, iar, în timpul emisiunii, postul nu a prezentat niciun indiciu sau element concret cu privire la veridicitatea informaţiei respective.
 În această situaţie, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, întrucât titlul afişat nu reflecta în mod corect faptele şi datele prezentate în cadrul emisiunii.

 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, difuzarea unei informaţii, fără a fi verificată şi care avea un conţinut acuzator la adresa unor persoane, ale căror nume au fost prezentate pe ecran, acestea putând fi astfel identificate cu uşurinţă de către comunitate, radiodifuzorul a prejudiciat imaginea acestora, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului.
 Sub acest aspect, la CNA a fost primită reclamaţia nr. 13188/28.11.2013 prin care reclamantul susţinea că prin menţionarea numelui său („Micul”), asociat cu al altor două persoane, pe care nu le cunoaşte, într-o pretinsă faptă nelegală, i-a fost afectată imaginea, având în vedere că în Satul Mare nu mai există alte persoane care să poarte acest nume, iar prin activitatea profesională este cunoscut pe plan local.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. SOLPRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 638/24.02.2012 şi decizia de autorizare nr. 1838.0/26.07.2012 pentru postul de televiziune INFORMAŢIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune INFORMAŢIA TV cu somaţie publică, întrucât informaţiile acuzatoare, afişate pe ecran, în cadrul emisiunii „Agenda publică” din 22.11.2013, nu au fost verificate şi prezentate în mod corect şi cu bună-credinţă, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.