Decizia nr. 768 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1,
CUI RO 8468440

pentru postul de televiziune TVR Craiova
Craiova, Calea Unirii nr. 62, jud. Dolj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune TVR Craiova, în perioada 09 - 20 noiembrie 2012, a dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune TVR Craiova aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 260.1/20.11.2003 şi decizia de autorizare nr. 1146.0/03.07.2006).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Conform art. 6 alin. (1) din acelaşi act normativ, pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni :
b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor sau, după caz, a reprezentanţilor competitorilor electorali ; accesul candidaţilor şi al reprezentanţilor competitorilor electorali la emisiunile de dezbatere electorală este gratuit.

În fapt, în perioada 09 - 20 noiembrie 2012, postul de televiziune TVR Craiova a difuzat emisiuni de dezbatere electorală, după cum urmează :

PDF - 68.3 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 9 din Decizia 738/2012.

Astfel, conform datelor menţionate, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală situaţia numărului prezenţelor competitorii electorali a fost următoarea : cei ai USL au avut 5 de prezenţe în studio, cei ai ARD au avut 3 prezenţe în studio ; cei ai PP-DD au avut 6 prezenţe în studio ; în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au avut nicio apariţie.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Procedând astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din decizia invocată, conform cărora în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din acelaşi act normativ, campania electorală trebuie să servească interesului general al publicului şi al competitorilor electorali, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, iar votul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura principiile enunţate în materie de campanie electorală, astfel încât activităţile de campanie şi programele politice ale tuturor competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat, iar candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Pentru toate aceste argumente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. TV 260.1/20.11.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 1146.0/03.07.2006, pentru postul TVR Craiova, se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru nerespectarea articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR Craiova cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile de dezbateri electorale difuzate în perioada 09 - 20 noiembrie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.