Decizia nr. 78 din 28.01.2014

31.01.2014


envoyer l'article par mail title=


 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 14167/23.12.2013 cu privire la conţinutul spotului publicitar Savoria difuzat în perioada 15 decembrie 2013 – 2 ianuarie 2014 de posturile de televiziune ANTENA 1, EUFORIA LIFESTYLE TV, GSP TV, ANTENA 3 şi ANTENA STARS.

 Analizând conţinutul spotului ce a făcut obiectul raportului de monitorizare menţionat, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă prevederile art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale. Conform raportului de monitorizare, spotul a avut următorul conţinut : “Voce de copil din off : Dragi prieteni, vă recomandăm pâinea pentru copii de la Savoria, e delicioasă, iar mama spune că e şi super sănătoasă. Conţine o grămadă de minerale şi vitamine.
 Pe ecran, dintr-o felie de pâine încep să se desprindă diverse figurine (animale sălbatice, un fluture, un copac). Alături de figurinele din pâine, apar simbolurile unor vitamine şi minerale, iar în partea stângă a ecranului, o pâine pe ambalajul căreia se poate citi : Savoria. Pâinea copiilor. În partea superioară a ecranului este afişată sigla Savoria, sub aceasta fiind titrat : Savoria. Creşte sănătos. Voce din off : Conform studiului Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România realizat în luna august, fabrica Savoria este singura din România care produce doar pâine fără E-uri.

 În acelaşi timp pe ecran este afişată sigla Savoria.Creşte sănătos şi textul : Conform studiului A.N.P.C.P.P.S. realizat în luna august, fabrica Savoria este singura din România care produce doar pâine fără E-uri.”
 Acest spot a fost difuzat de următoarele posturi de televiziune : ANTENA 1, în 31 decembrie 2013, ora 18.34, EUFORIA LIFESTYLE TV, în 15.12.2013, ora 08.19, GSP TV, în 15.12.2013, ora 13.26, ANTENA 3, în 17.12.2013, ora 10.46 şi ANTENA STARS, în 18.12.2013, ora 11.25.
 În cadrul dezbaterilor, membrii Consiliului au avut în vedere şi punctul de vedere al Consiliului Român pentru Publicitate (RAC), transmis prin adresa nr. 14167/28.01.2014, organism care a recomandat revizuirea comunicării comerciale în cauză pentru produsul Savoria – pâinea copiilor şi eliminarea deficienţelor constatate.
 Astfel, Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) a apreciat că mesajul transmis de spot în privinţa promovării pâinii Savoria nu este corect, întrucât informaţiile privind caracteristicile sau efectele produsului promovat cum ar fi : natura sau compoziţia, metoda şi data fabricaţiei, modul de execuţie, domeniul de utilizare, eficienţa şi performanţa, cantitatea, orginea geografică sau comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării acestora sau rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra acestui produs, nu sunt cunoscute publicului telespectator.

 Sub acest aspect, membrii Consiliului consideră că afirmaţia din spot potrivit căreia Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România (asociaţie neguvernamentală care are ca scop unic apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor), a realizat un studiu în luna august 2013, în urma căruia a selecţionat fabrica Savoria ca fiind singura din România care produce doar pâine fără E-uri, nu este relevantă, având în vedere că singurul institut de cercetare în domeniul industriei alimentare din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este Institutul de Bioresurse Alimentare care efectuează studii de cercetare în domeniul alimentar şi evaluează calităţile fizico-chimice şi microbiologice ale resurselor agricole vegetale şi ale produselor alimentare.
 Membrii Consiliului apreciază că afirmaţia potrivit căreia „fabrica Savoria este singura din România care produce doar pâine fără E-uri”, trebuie să fie în măsură să probeze veridicitatea informaţiei sau testimonialelor folosite în publicitate, astfel încât interesele publicului să nu fie afectate.
 Consiliul consideră că numai respectarea prevederilor legale poate asigura o informare corectă şi completă a publicului telespectator şi o competiţie loială între comercianţii care îşi promovează produsele şi serviciile pe posturile de televiziune.
 Având în vedere aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar Savoria – pâinea copiilor, derulat pe posturile de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea regulilor privind informarea corectă a publicului, în cadrul comunicărilor comerciale audiovizuale.