Decizia nr. 89 din 30.01.2014

07.02.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Plângerea prealabilă, înregistrată la CNA sub nr. 8624 rev/12.11.2013, formulată de dl. Epure Bogdan Silviu împotriva Răspunsului CNA nr. 8624 RF/25.10.2013, Plângere prin care s-au solicitat admiterea acesteia și revocarea soluției adoptate în ședința publică din 23.10.2013, în sensul aplicării de către Consiliu a unei decizii de sancționare postului Realitatea TV pentru conținutul emisiunilor difuzate care au făcut obiectul sesizării.

Analizând solicitarea, Consiliul a decis că motivele de fapt şi de drept invocate de dl. Epure Bogdan Silviu prin Plângerea prealabilă nu sunt de natură să atragă admiterea acesteia și pe cale de consecință revocarea actului contestat. În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se respinge ca neîntemeiată Plângerea prealabilă, înregistrată la CNA sub nr. 8624 rev/12.11.2013, formulată de dl. Epure Bogdan Silviu.