Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 08.06.2021

08.06.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 08.06.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze cu somație publică postul Inedit TV, deoarece în edițiile din 08, 09, 16 și 22.02.2021 ale emisiunii „Interes legitim” nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (2) și ale art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au reanalizat raportul de monitorizare privind ediția din 25.03.2021 a emisiunii „Sinteza zilei” difuzată de postul Antena 3. Constatând încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, CNA a decis sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. Precizăm că în ședința publică din 27.05.2021, propunerea de sancționare a postului nu a întrunit numărul legal de voturi.

CNA a analizat contestațiile primite din partea B1 TV și SRTV referitoare la somațiile publice aplicate celor doi radiodifuzori în ședința publică a Consiliului din data de 25 mai 2021, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. La finalul dezbaterilor, CNA a decis revocarea celor 5 somații publice aplicate posturilor Antena 1, Aleph News, B1 TV, PRO TV și TVR 1 și transmiterea unor scrisori de atenționare pentru a avea în vedere, pe viitor, respectarea cu strictețe a prevederilor mai sus-menționate privind asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe de auz.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...)b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.