Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 20.12.2022

20.12.2022


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• Amenzi de 40.000 de lei și 10.000 de lei – Realitatea Plus ; 7.500 de lei – B1 TV
• Somații publice - Super TV 2 ; Litoral TV

Întrunit în ședința publică din data de 20.12.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 40.000 de lei postului Realitatea Plus pentru edițiile din 03, 09, 15 și 24.11.2022 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzate cu încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 64 alin. (3) și art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediția din 12.10.2022 a emisiunii „Legile puterii”, în cadrul căreia nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a), b) și art. 64 alin. (3) din Cod ;
- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru edițiile din 12, 27 și 31.10.2022 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzate fără a se ține cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 64 alin. (3) și art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 7.500 de lei postului B1 TV pentru ediția informativă din data de 18.11.2022, ora 22.00, în cadrul căreia a fost prezentată știrea cu titlul „Spectacol halucinant în fața polițiștilor ; O femeie a cântat, dansat și dezbătut probleme existențiale ... goală”. La difuzarea știrii, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 46 alin. (2) din Codul audiovizualului, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice” ;
- somație publică postului Super TV 2 deoarece, la difuzarea clipului de promovare pentru emisiunea „Tenyek” („Facts”), în data de 21.08.2022, nu a ținut cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului [„Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate”].

În urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să aplice o somație publică societății Media Est Vision S.R.L (Litoral TV din Năvodari) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire : Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare
Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. (3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt.
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.