Comunicat de presă - Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 18.07.2013

18.07.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni :

  • amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Antena 1 pentru nerespectarea prevederilor art. 14 (1^1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în cadrul emisiunii „Acces Direct”, ediţia din data de 18.06.2013 („Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea „Acest program este o ficţiune”, afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde”) ;
  • amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Naşul TV pentru că în ediţia din data de 03.05.2013 a emisiunii „Istoria medicinei” (redifuzată în data de 25.05.2013) nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, şi ale art. 101 şi art. 128 lit d din Codul audiovizualului. (art.3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor ; art.101 - Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile ; art.128 - Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (…) d) cancer şi alte boli tumorale) ;
  • amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Taraf TV pentru promovarea, în cadrul emisiunii de teleshopping intitulată „Medicina naturistă : Tinereţe fără bătrâneţe”, a produselor Zeolit şi Biostem. Radiodifuzorul a încălcat, astfel, prevederile art. 3 alin. 2 din Legea audiovizualului, art. 104 şi art. 126 alin. 2 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (art. 104 - Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive ; art. 126 - (2) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare) ;
  • amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Etno TV, deoarece în cadrul ediţiei din data de 23.05.2013 a emisiunii „Sănătate înainte de toate” nu au fost respectate prevederile art. 29 alin. 1 lit. a din Legea audiovizualului, conform cărora „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise” ;
  • somaţie publică postului Pro TV pentru că a difuzat ştirea intitulată „Carnagiu la drumul mare” fără a respecta dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit. b) din Codul audiovizualului : „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă” ;
  • decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru produsul Celadrin, difuzat de postul Etno TV în grupajul de publicitate din cadrul emisiunii „Sănătate înainte de toate”, ediţia din data de 23.05.2013. Membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate prevederile art. 93 şi cele ale art. 130 alin. 1 lit. a din Codul audiovizualului : „art. 93 - Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale ; respectiv art. 130 - (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă : a) „Produs neatestat medical”.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin 1 lit. a) din Legea audiovizualului, CNA a decis retragerea licenţei audiovizuale pentru postul Dolce Movie Fun/Bucureşti (satelit). De asemenea, în baza art. 57 alin. 1 lit. b din Lege, membrii Consiliului au decis să retragă licenţa audiovizuală pentru următoarele posturi de radio şi de televiziune : Click FM/Bucureşti, AXA CINEMAR TV/Baia Mare, Vertical TV/Brăila, TV Sinaia/Sinaia, Alpha TV/Focşani, Realitatea TV/Râmnicu Vâlcea, Realitatea TV/Focşani, Radio Guerrilla/Sibiu, Radio Guerrilla/Turnu Măgurele, Actionstar/Bucureşti, Comedystar/Bucureşti, Cinestar/Bucureşti, Alpha TV/Cluj-Napoca, Focus TV/Baia Mare, Media TV/Mangalia, IMPULS/Bacău. (art. 57 - (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale ; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate ; b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului).

Pentru nerespectarea prevederilor art. 51 din Legea audiovizualului, Consiliul a hotărât să respingă solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate SC MEDIA GRUP PRODUCTION SRL pentru postul Focus FM/Buzău.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Consiliului au decis prelungirea duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale pentru postul TL +/Baia Mare.

De asemenea, Consiliul a admis contestaţia societăţii RCS&RDS privind sancţionarea cu somaţie publică pentru postul Digi Film.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul