Comunicat de presă - Ședința din 07.11.2013, sancțiuni

07.11.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţa publică din data de 07.11.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancţiuni :

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Antena 2. În urma analizării raportului de monitorizare, întocmit ca urmare a reclamaţiilor primite, membrii Consiliului au constatat că în ediţia din data de 10.09.2013 a emisiunii „Telefonul de la miezul nopţii” au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (4) şi art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora „Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale”, respectiv „Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor”. La stabilirea sancţiunii s-a avut în vedere şi emisiunea „Agentul VIP”, din data de 26.09.2013, care a fost transmisă cu nerespectarea dispoziţiilor art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea audiovizualului [„Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”] ;

- somaţie publică postului Realitatea TV pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) şi art. 40 alin (1) din Codul audiovizualului la difuzarea spoturilor aferente campaniei „Acum noi suntem ţinta !” (perioada monitorizată : 04 – 15.10.2013) ;

- somaţie publică postului de radio Sport Total FM, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul