Comunicat de presă. Ședința din data de 10.11.2015

10.11.2015


envoyer l'article par mail title=

Amendă 10.000 de lei – Antena 1
Somație publică – Kanal D, Sport.ro
Decizie privind intrarea în legalitate a spotului aferent Campaniei Drepturile pacienților

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Antena 1 pentru emisiunea „Acces direct”. Ținând cont de ora la care se difuzează această emisiune (marcaj AP), radiodifuzorul avea obligația să respecte prevederile legislației audiovizualului referitoare la protecția minorilor, respectiv pe cele ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și dispozițiile art. 18 lit. a) și art. 7 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Raportul care a stat la baza sancțiunii a cuprins ediții difuzate în perioada 10 mai – octombrie 2015). La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere și aspecte din ediții ale emisiunii „Poftiți pe la noi / Poftiți de vă iubiți”, care s-au transmis cu încălcarea dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, care precizează criteriile ce trebuie avute în vedere la clasificarea programelor, printre care „k) calitatea şi tipologia limbajului ; l) genul sau tema programului” ;
- somație publică postului Kanal D pentru emisiunea „Teo Show”, ediția din data de 29.09.2015, la difuzarea căreia nu s-a ținut seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici de cele ale art. 18 lit. a) din Cod ;
- somație publică postului Sport.ro, deoarece emisiunea „Pro Motor Special” din data de 10.05.2015 a fost transmisă cu încălcarea art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

De asemenea, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să emită o decizie privind intrarea în legalitate în privința spotului aferent campaniei „Drepturile pacienților”, spot în care apare domnul dr. Cristian Bușoi, europarlamentar, ceea ce contravine prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, conform cărora : „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”.

În aceeași ședință, constatând abateri de la prevederile legale, membrii Consiliului au decis să aplice o somație publică societății Ridzone Computers SRL Ploiești pentru nerespectarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 7 (2) Participarea minorului în vârstă de până la 14 ani la programe audiovizuale, altele decât evenimentele culturale şi competiţiile sportive, este posibilă numai cu acceptul acestuia, precum şi cu consimţământul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentantului legal.
Art. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ;
Art. 19 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau tema programului.