Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 21.02.2019

21.02.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședințe publice, în zilele de 19 și 21.02.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite pentru emisiuni difuzate de posturi centrale de televiziune, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2018. S-a avut în vedere respectarea prevederilor legislației audiovizualului în ceea ce privește asigurarea informării corecte și a pluralismului. Constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, în ședința publică din data de 21.02.2019, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
amendă de 5.000 de lei postului Antena 3 pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) în emisiunea „News Magazine”, ediția din 09.12.2018. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și nerespectarea dispozițiilor art. 65 lit. a), la difuzarea știrii cu titlul „Incident în Ungaria” (cuprinsă în grupajul informativ din data de 01.12.2018, ora 13.00) ;
amendă de 5.000 de lei postului Realitatea TV pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (2) în emisiunile „Realitatea românească” (12.10.2018) și „Jocuri de putere” (14.10.2018) ;
somație publică postului Digi 24 pentru „Jurnalul de seară” din data de 25.10.2018, în cadrul căruia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) și nici de cele ale art. 70 ;
somație publică postului România TV, deoarece radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 65 lit. c) la difuzarea emisiunii „România de poveste”, ediția din 14.10.2018.

De asemenea, membrii Consilului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința următoarelor spoturi publicitare/emisiuni sau spoturi de teleshopping, difuzate de posturi de televiziune, aferente unor campanii de promovare a produselor :
„Fluend Extreme” (spot publicitar) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod (monitorizare octombrie – noiembrie 2018, februarie 2019) ;
„Bijuterii TV” (emisiune de teleshopping din 07.10.2018) pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (4) din Cod ;
„FormuClear” (spot de teleshopping) pentru nerespectarea prevederilor art. 93 alin. (1) și art. 126 alin. (2) din Cod (monitorizare noiembrie 2018). În luna februarie 2019 a fost difuzată o variantă a spotului fără a se ține cont de prevederile art. 126 alin. (2) din Cod ;
„Aqua Carpatica Kids” (spot publicitar, variantele pentru televiziune și radio care conțin sintagmele „izvorul special pentru copii”, respectiv „izvorul pentru copii”) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod (monitorizare decembrie 2018).

În aceeași ședință publică, analizând rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Consiliul a sancționat cu câte o somație publică societățile :
- Ave Concrete Media SRL (Super TV), pentru încălcarea art. 2 din Decizia CNA nr. 412 din 2007 ;
- SC SEIN Media SRL (Electron M Bit - Pașcani), pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) la difuzarea materialului cu titlul „Spațiul public, ocupat ilegal” din cadrul emisiunii „Știrile Infobit” din 06.02.2019.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
ART. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ; (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment ;
ART. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.
ART. 71 (4) Comunicarea în cadrul unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie trebuie să respecte dispoziţiile alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (2) şi (3) ale art. 92, precum şi dispoziţiile art. 94.
ART. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 126 (2) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare.

Decizia nr.412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligati sa puna la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrarile în urmatoarele formate : a) pentru programele de televiziune , înregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau „longplay”, sau înregistrare digitala pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4 ; b) pentru programele de radio , înregistrare analogica pe casete audio standard sau înregistrare digitala pe suport CD.