Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 28.06.2012 -

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât, după analiza rapoartelor întocmite de Direcţia monitorizare pentru mai multe posturi centrale, aplicarea următoarelor sancţiuni :

Somaţie publică – Kanal D. În ediţia din data de 01.03.2012 a emisiunii „Cancan TV" (ora de difuzare 22:28), s-au încălcat prevederile legislaţiei audiovizuale privind obligaţia radiodifuzorilor de a asigura informarea obiectivă a publicului cu respectarea atât a libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, precum şi a principiului audiatur et altera pars, respectiv art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, coroborat cu art. 30, art. 34 alin. 1 şi 40 alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. În aceeaşi sancţiune s-a reţinut şi faptul că, în emisiunea „Drept la ţintă” din data de 02.03.2012 (ora de difuzare 16:45), s-a făcut o asociere între prezentarea generică a unui diagnostic medical şi imaginile unei persoane, difuzate pe ecran, încălcându-se astfel dreptul la imagine ;

Somaţie publică – Pro FM. În emisiunea matinală „Alarma”, difuzată în data de 15.03.2012, la ora 08:10, nu s-au respectat dispoziţiile art. 47 alin. 2 din Codul CNA, potrivit cărora „este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de (…) naţionalitate (…) sau etnie.” ;

Decizie de intrare de îndată în legalitate în privinţa spoturilor aferente campaniei de promovare la posturile de televiziune a produsului Duck Benzi Parfumate. Consiliul a apreciat că spoturile sunt difuzate cu încălcarea prevederilor art. 101 din Codul CNA, conform cărora “Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile”.

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie ca urmare a mai multor reclamaţii primite pentru posturile din teritoriu cu privire la respectarea prevederilor Deciziei CNA nr. 195/ 24.04.2012, raportate la Legea nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, sancţionarea următorilor radiodifuzori :

TV PLUS Suceava – amendă în cuantum de 5.000 lei. În cadrul unei ediţii a emisiunii informative difuzată în data de 10.06.2012, s-a transmis în direct o tombolă organizată de unul dintre candidaţi şi comentarii cu caracter electoral. Radiodifuzorul a încălcat atât dispoziţiile art. 71 lit. c din Legea nr. 67/ 2004, potrivit cărora „cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise : c) comentarii privind campania electorală.”, cât şi cele ale art. 13 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, care stipulează că în ziua votării sunt interzise : „prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării ; comentarii referitoare la competitorii electorali ; îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali” ;

Realitatea TV Braşov – somaţie publică. În cadrul emisiunii de dezbatere electorală „Tu Decizi”, difuzată în data de 7.06.2012, s-au încălcat prevederile art. 34 alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu privire dreptul oricărei persoane la propria imagine, precum şi cele ale art. 40 alin. 1 din Cod, conform cărora „în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere (...)” De asemenea, s-a reţinut şi faptul că, la realizarea emisiunii, nu s-a ţinut seama de prevederile art. 9 din Decizia CNA nr. 195 referitoare la obligaţiile moderatorilor, care trebuie să fie imparţiali şi să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii ;

UNU TV Piatra Neamţ – somaţie publică. În cadrul unei ediţii a emisiunii informative difuzată în data de 10.06.2012, s-au făcut comentarii electorale, cu încălcarea dispoziţiilor art. 71 lit. c din Legea nr. 67/ 2004 şi ale art. 13 din Decizia CNA nr. 195 ;

1 TV Bacău - somaţie publică. În perioada 7-10.06.2012 a fost difuzat în cadrul calupurilor „PROMO” un spot autopromoţional al postului „1 TV”, spot care a avut ca fundal sonor imnul electoral al PNL. Astfel, nu s-a ţinut cont de prevederile art. 6 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 cu privire la regimul spoturilor electorale („Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat”) ;

Media TV Mangalia - somaţie publică. Ca urmare a reluării alegerilor locale din 10.06.2012 în data de 24.06.2012, au fost difuzate două emisiuni electorale, în care a fost prezentat un singur candidat, cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 195, potrivit cărora „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant”.

De asemenea, postul Iza TV Botiza (Maramureş) a fost sancţionat cu somaţie publică pentru nerespectarea Deciziei nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune.

Consiliul a decis şi sancţionarea S.C. Dynamic Distribution S.R.L. cu somaţie publică pentru depăşirea termenului de depunere a solicitării către CNA în vederea obţinerii autorizării.

După analiza contestaţiilor referitoare la unele decizii ale CNA emise în campania pentru alegerile locale, decizii luate în şedinţa din 26.06.2012 Consiliul a hotărât să revoce somaţiile publice pentru Radio România Actualităţi şi Radio Bucureşti FM .

CNA a aprobat solicitarea de prelungiri de licenţă audiovizuală pentru PRO FM Costineşti, PRO TV Oradea, Sport.ro, Muntenia TV Giurgiu, Radio Dorna Vatra Dornei.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul