Comunicat - Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 28.11.2012

28.11.2012


envoyer l'article par mail title=

Pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite pentru posturile centrale de televiziune şi de radio (perioada, 16 - 22.11.2012) cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv la respectarea prevederilor Deciziei CNA nr. 738 din 01.11.2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale (în special art. 3), Consiliul a hotărât să sancţioneze cu amendă în cuantum de 20.000 lei postul de televiziune OTV, pentru dezechilibrele majore constatate în emisiunile de promovare electorală, art. 9 alin. 1 precizând următoarele : „În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa”.

Art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01.11.2012 precizează : „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

De asemenea, în şedinţa publică din 27.11.2012, după analiza raportului de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate ca urmare a sesizării făcute de domnul senator Cristian Rădulescu, CNA a decis să emită o Decizie de acordare a dreptului la replică de către postul Realitatea TV pentru acuzaţiile ce i-au fost aduse domnului Rădulescu în emisiunea „Dosar de candidat” din 24.10.2012, fără să i se solicite acestuia un punct de vedere. Dreptul la replică va fi acordat conform prevederilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual (Decizia 220/2011), titlul IV, „Dreptul la replică şi la rectificare”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul