Comunicat

10.12.2009


envoyer l'article par mail title=

Luând în considerare numărul mare de societăţi de cablu sancţionate în ultima şedinţă publică în data de 9.12.2009, Consiliului Naţional al Audiovizualului atrage atenţia furnizorilor de servicii media sau distribuitorilor de servicii că retransmisia de servicii de programe fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, ca urmare a modificărilor şi completărilor Legii audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, respectiv Capitolul 7, Contravenţii şi sancţiuni.

Conform prevederilor art. 90, constituie contravenţii următoarele fapte :

„e) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală ;

f) exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora ;

i) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) şi nu a obţinut autorizaţia de retransmisie ;

j) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea prevederilor art. 74 şi 82 ;

k) furnizarea unui serviciu media fără a deţine licenţă audiovizuală sau în lipsa notificării prevăzute la art. 74 alin. (5) ;

l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunica personalului de control, în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (3), informaţiile solicitate.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.”

Modificările menţionate mai-sus pot fi consultate pe site-ul CNA la următorul link : http://www.cna.ro/Legea-audiovizualului.html.

În şedinţa publică din data de 9.12.2009, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat raportul Serviciului de Inspecţie privind reţelele CATV din teritoriu şi au sancţionat cu amenzi de 10.000 lei, 11 societăţi de cablu (o societate cu amendă de 20.000 lei) pentru încălcarea prevederilor art. 74, alin. 3 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte C.N.A.,

Răsvan Popescu