Comunicat de presă

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 14.01.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis să sancţioneze, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale, următoarele posturi :

OTV – somaţie publică. În ediţiile emisiunii „Pe mâna soacrei”, difuzate în 5, 12, 19, 26.12.2009 şi în 2 şi 9.01.2010, s-au încălcat prevederile art. 21^1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, [ (1) Pot fi difuzate numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 producţiile audiovizuale care prezintă, în mod repetat : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj ; c) persoane în ipostaze degradante.”]. În şedinţă publică, reprezentanţii postului au promis membrilor Consiliului că vor acorda în viitor mai multă atenţie încadrării orare a programelor pentru a fi în concordanţă cu legislaţia audiovizualului privind protecţia copilului.

TVR 2 – somaţie publică. În „Ora de ştiri”, difuzată în data de 5.12.2009, moderatoarea nu a intervenit pentru a stopa afirmaţiile cu caracter rasial făcute de invitata emisiunii la adresa unor cetăţeni străini. Radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 46, alin. 2 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual („Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.”) ;

Decizie de somare cu intrare în legalitate pentru posturile de televiziune care difuzează spotul publicitar „Catena. Nu s-au respectat dispoziţiile art. 144, alin. 1 [„(1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente.”] şi pe cele ale art. 158, alin 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [„ (1) Este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private. ”] ;

Decizie de somare cu intrare în legalitate pentru posturile de televiziune care difuzează spoturile publicitare „InfoClick". CNA a solicitat un punct de vedere de la RAC (Consiliul Român de Publicitate) referitor la spoturile mai-sus menţionate, care a transmis că s-au încălcat art. 2.1 şi 11.2 din Codul de Practică în Publicitate. Consiliul a constatat că nu s-a respectat legislaţia audiovizualului privind principiile informăriii şi a competiţiei corecte în publicitatea comercială, respectiv prevederile art. 107, 108 şi 110 din Codul CNA [„Art. 107 - Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte. Art. 108 - Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare, pe motivul că acestea din urmă devin inutile sau improprii folosinţei. Art. 110 -Publicitatea comparativă este posibilă numai în cazul în care respectă prevederile Legii nr. 148/ 2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare.”]

Membrii Consiliului au aprobat solicitarea de licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii S.C. Nova Press S.R.L. Braşov pentru postul Nova TV 2.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, s-a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul