Comunicat de presă

10.05.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 10.05.2012, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotârăt, după analiza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu şi distribuitorii de servicii, aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 15.000 lei postului TV Bacău. În mai multe ediţii ale emisiunii „Deşteptarea de seară”, difuzate în zilele de 12, 16, 29.03.2012, 04.04, 05.04 şi 27.04.2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. 1 din Codul audiovizualului referitoare la respectarea principiului audiatur et altera pars. De asemenea, au fost încălcate dispoziţiile art. 71, alin. 1, lit. a din Codul CNA, care stipulează că « Prezentarea sondajelor de opinie va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele informaţii : a) denumirea celor care au solicitat şi a celor care au realizat sondajul » ;

Somaţie publică postului 1 TV Bacău întrucât nu a respectat dispoziţiile legislaţiei audiovizualului privind acordarea dreptului la replică, respectiv art. 56 şi 57 din Codul CNA, radiodifuzorul având obligaţia de a „comunica, în scris, solicitantului fie ziua şi ora difuzării dreptului la replică sau a rectificării, fie motivul refuzului” şi de difuza dreptul la replică „în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate : în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.” ;

Amendă în cuantum de 10.000 lei - S.C. RCS & RDS S.A. pentru încălcarea prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, referitoare la obligaţiile distribuitorilor de servicii privind avizul de retransmitere a serviciilor de programe.

CNA a aprobat solicitările de licenţă audiovizuală prin reţele de comunicaţii electronice (exclusiv videotext) pentru Mondo - Byte TV, STV şi Baraolt TV Covasna.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul