Comunicat de presă

22.05.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică din data de 22.05.2012, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite pentru posturile de televiziune şi de radio cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 25.000 de lei postului OTV pentru încălcarea mai multor articole din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ( inclusiv prevederile art. 4 alin. 2, conform cărora „În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale”) într-o serie de emisiuni difuzate în perioada 15 – 19.05.2012 ;

Amendă în cuantum de 25.000 de lei postului Realitatea TV. În cadrul emisiunilor „Alegerile Mihaelei”, „Politică şi delicateţuri”, „România prinde rădăcini”, difuzate în zilele de sâmbătă şi duminică, 19 şi 20.05.2012, precum şi în emisiunea “Realitatea la raport” din 16.05.2012, radiodifuzorul nu a avut în vedere dispoziţiile Deciziei din CNA nr. 195/ 24.04.2012 raportate la prevederile Legii nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ;

Somaţie publică postului Digi 24. În cadrul emisiunii pentru copii „Jurnal pentru copii”, la rubrica „Politica pentru copii”, ediţiile difuzate în zilele de sâmbătă şi duminică, 19 şi 20.05.2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 4 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ;

Somaţie publică postului The Monney Channel pentru încălcarea art. 4 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/24.04.2012. În zilele de sâmbătă, 19.05.2012, şi duminică, 20.05.2012, s-au difuzat, în reluare, emisiuni de dezbatere la care au participat candidaţi şi reprezentanţi ai partidelor politice.

De asemenea, au fost analizate rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu (perioada monitorizării : 11-17.05.2012) cu privire la respectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, potrivit cărora „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.” În consecinţă, membrii Consiliului au hotărât să sancţioneze cu somaţie cu intrare în legalitate până luni, 28 mai 2012, inclusiv, următorii radiodifuzori :

Televiziunea Târgovişte (dezechilibre în emisiuni de ştiri). De asemenea, în sancţiune s-a reţinut şi încălcarea, în emisiuni difuzate în zilele de 19 şi 20.05.2012, prevederilor art. 7 alin. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, potrivit cărora „Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii”, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195, conform cărora „Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri (...)” ;

TV Bacău (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

Direct TV Bistriţa (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

RTT Braşov (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

Mix 2 Braşov (dezechilibre în emisiuni electorale). De asemenea, s-au reţinut şi încălcări ale legislaţiei cu privire la modul de reflectare a campaniei electorale în emisiunea informativă „Ştirile Mix TV” din data de 16.05.2012 şi în emisiunea de dezbatere „Braşoc” din data de 20.05.2012 ;

Info TV HD Deva. În sancţiune s-a reţinut şi faptul că, în emisiunea de dezbatere „Direct la subiect”, difuzată în zilele de 11, 19 şi 20.05.2012, precum şi emisiunea “Hunedoara Votează” nu au fost respectate dispoziţiile art. 8, alin. 2 lit. b („În cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii, au următoarele obligaţii : ...b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice ;”) şi nici cele ale art. 9 lit. f din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, fiind încălcate şi prevederile art. 40 din Codul audiovizualului ;

Atlas TV Focşani (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

TV Life Iaşi (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

Tele M Piatra Neamţ (dezechilibre în emisiuni electorale). În cadrul sancţiunii s-a reţinut şi aspectul că într-o emisiune de dezbatere difuzată înaintea campaniei electorale, respectiv în data de 6.05.2012, şi, în reluare, în data de 07.05.2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 139 din Codul CNA, care stipulează că „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală” ;

Absolut Piteşti (dezechilibre în emisiuni electorale şi de dezbatere electorală) ;

Focus TV Buzău (dezechilibre în emisiuni de dezbatere). În sancţiune s-a reţinut şi nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 2012, potrivit cărora „Emisiunile electorale şi emisiunile de dezbateri electorale trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.” ;

TVT 89 Timişoara (dezechilibre în emisiuni de dezbatere) ;

Cony Sat Tulcea (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

TV Accent Tulcea (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

Tele 2 Drobeta Turnu-Severin pentru dezechilibre în emisiuni cu caracter electoral, precum şi pentru ediţia emisiunii de „Ştiri”, difuzată în data de 11.04.2012, în care s-a constatat că nu s-au respectat dispoziţiile art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin 1 şi 2 din Codul audiovizualului, privind dreptul oricărei persoane la propria imagine, respectiv principiul audiatur et altera pars. De asemenea, în sancţiune se include şi o scrisoare de atenţionare referitoare la obligaţia radiodifuzorului de a respecta dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, cu privire la condiţiile de difuzare a sondajelor în campanie electorală ;

Olt TV Slatina pentru dezechilibre în emisiuni cu caracter electoral, precum şi pentru faptul că, în cadrul emisiunii de dezbatere „Slatina la zi”, difuzată în data de 10.05.2012, s-au încălcat prevederile art. 139 din Codul CNA referitoare la publicitatea politică în afara campaniei electorale.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul