Decizia nr. 66 din 21.01.2014

24.01.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. SEIN MEDIA S.R.L. CUI 29020480
 Paşcani, Str. Tămăduieni nr. 34B, Jud. Iaşi

 pentru postul ELECTRON M BIT
 Paşcani, Str. Moldovei nr. 2, Jud. Iaşi

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. SEIN MEDIA S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 595/31.10.2013


 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. SEIN MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 595/31.10.2013 privind amendarea cu 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 21 lit. f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din aceeaşi decizie.
 În esenţă, în sarcina S.C. SEIN MEDIA S.R.L. s-a reţinut că a transmis un material audiovizual cu caracter pornografic, a formulat acuzaţii la adresa unor persoane fără a le solicita un punct de vedere, nu a pus la dispoziţia Consiliului înregistrarea programului difuzat în ziua de 02.10.2013, fapte ce contravin prevederilor legale invocate. Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că argumentele invocate în susţinerea acesteia sunt nefondate şi nu sunt de natură să înlăture faptele reţinute în sarcina societăţii prin decizia a cărei reanalizare se solicită.

 Astfel, în susţinerea contestaţiei, radiodifuzorul S.C. SEIN MEDIA S.R.L. invocă argumentul potrivit căruia o persoană neautorizată, un hacker, ar fi spart serverul televiziunii şi ar fi difuzat materialul pornografic. Or, acest aspect invocat cu privire la difuzarea materialului porno a fost avut în vedere de Consiliu şi la stabilirea sancţiunii, apreciindu-se că din perspectiva dispoziţiilor art. 39 alin. (1), potrivit cărora este interzisă difuzarea unui program cu conţinut pornografic, legiuitorul nu a reglementat nicio excepţie de la regula instituită de această normă.
 În privinţa faptului că nu a pus la dispoziţia Consiliului înregistrarea programului difuzat în ziua de 02.11.2013, societatea invocă următoarea explicaţie : „până la dispunerea acestei sancţiuni, prevederile CNA erau interpretate de noi în sensul că proba martor trebuie făcută pentru tot conţinutul difuzat, nu neapărat pentru toată perioada de emisie.”

 Faţă de această explicaţie, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că, din punct de vedere juridic, interpretarea eronată (voluntar sau nu) a unei dispoziţii legale nu este de natură să o absolve de răspundere.
 În ceea ce priveşte formularea de acuzaţii de natură a prejudicia imaginea persoanei, în apărare se invocă argumentul potrivit căruia, cităm : „Emisiunea Pixelul albastru este una de tip pamflet, difuzată în direct ... şi ar fi fost imposibil ca moderatorul să prezinte în acelaşi timp atât opiniile critice, cât şi reacţiile (răspunsurile) celor criticaţi. În plus, nu a fost solicitat dreptul la replică”.

 Membrii Consiliului consideră că argumentele sunt lipsite de relevanţă, în condiţiile în care obligaţia radiodifuzorului de a prezenta dovezi în susţinerea acuzaţiilor aduse unei persoane sau a punctului de vedere al acesteia este o obligaţie imperativă şi nu depinde de clasificarea tipului de emisiune (dezbatere, informativă, pamflet, divertisment etc.) şi nici de exercitarea sau nu a dreptului la replică - ulterior difuzării emisiunii - de către persoana prejudiciată de conţinutul programului.
 Distinct de aceste aspecte, în finalul contestaţiei, societatea recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa, afirmând : „Înţelegem gravitatea greşelilor noastre, reţinute de CNA, ne însuşim criticile şi vă asigurăm că am acţionat şi vom acţiona promt pentru rezolvarea acestor probleme”.
 În aceste condiţii, recunoaşterea faptei este de natură a susţine implicit faptul că decizia ce face obiectul contestaţiei este temeinică şi legală, societatea încălcând dispoziţiile legale reţinute în sarcina acesteia.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.