Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 05.01.2022

05.01.2022


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 05.01.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice câte o somație publică posturilor Realitatea Plus și Antena 3 pentru încălcarea prevederilor art. 93 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. În perioada 18 – 24.10.2021, radiodifuzorii menționați au transmis spotul publicitar al Asociației Prețuiește Calitatea – Pâine ambalată ! (20 sec.) fără să țină cont de Decizia CNA nr. 99 din 18.05.2021 referitoare la intrarea în legalitate a spotului respectiv.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului, în privința spoturilor TV, difuzate în perioada 25-31.10.2021, aferente campaniilor de promovare a produselor :

- „Doppel Herz Aktiv/Ca, Mg, Zn, Se/Omul/100 ani” („Combinația optimă de minerale pentru un organism echilibrat !”) ;

- „Edenia/Pizza/Aragaz/Gama”, care conține afirmația „din cele mai bune ingrediente”.

[art. 93 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, conform cărora „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare”.]

Totodată, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile de radio și de televiziune din teritoriu, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele posturi :

- Olt TV din Slatina/Olt, Vocea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc/Suceava, TV 1 Satu Mare din Satu Mare, Unirea FM din Alba Iulia/Alba pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;

- General TV (GTV) din Craiova/Dolj, Tele3 din Târgu Jiu/Gorj, TV Oltenia Plus din Craiova/Dolj, deoarece nu au respectat dispozițiile art. 42^1 din Legea audiovizualului ;

- eStrada TV – Televiziunea Zonei Metropolitane București, deoarece a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii informative „La ordinea zilei” (ediția din 07.10.2021).

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru distribuitorii de servicii de programe*, Consiliul a decis sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei a societății Top Telecom SRL*** din Buhuși, jud. Bacău pentru încălcarea art. 75 din Legea audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică fiecărei societăți, pentru încălcarea unor prevederi legale, astfel :

- nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea audiovizualului** - TV Net Star 2018 SRL din Moinești/Bacău, RCS&RDS S.A. din Călărași și Oltenița, Intersat SRL din Constanța ;

- încălcarea dispozițiilor art. 50 și 58 din Legea audiovizualuluiNasty TelSat SRL din Cașin/Bacău și Deyvid Com SRL din Bacău (termen de intrare în legalitate 30 de zile) ;

- nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72/2012 (modificată prin Decizia CNA nr. 128/2017) - Danmark Company SRL Gheorge Doja /Ialomița ; DC Fiber Home SRL - Siret /Suceava ; Deyvid Com SRL Bacău ; DIGI Comunication SRL Sovata / Mureș ; Electro-Sat SRL Sândominic/Harghita ; Hunyadi Laszlo Întreprindere Individuală Joseni/Harghita ; Impuls Construct SRL Fierbinti-Târg / Ialomița ; Intersat SRL Constanța ; Lidas Prod SRL Gostinu/Giurgiu ; Nasty Telsat Srl Casin / Bacău ; Next Level Connect SRL Florica /Buzău ; Next Start SRL Hârlau/ Iași ; Nicolpet TV SRL Trestiana, Perieni, Iana/Vaslui ; Speednetwork SRL / Lunca Cetătuii / Iași ; Telekom România (mai multe localități) ; Top Telecom SRL*** Buhuși/ Bacău ; TV Alfa Omega 2005 Buda (Buzău) ; Vodafone Romania SA (mai multe localități) ; Kodan TV SRL /Poiana (Bacău) ; Orient Skyline Connect SRL Borșa (Iași) ; Ada System Telecom Ileana/Călărași ;

Excel - 33.5 ko
Situația societăților la care a fost constatată nerespectarea dispozitiilor art. 82 alin. (1) și/sau a alin. (2) (după caz) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

- nerespectarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului a fost constatată la mai mulți distribuitori de servicii.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a S.C. DEYVID COM SRL Pincești, jud. Bacău pentru difuzarea serviciului de programe Canal TV din Bacău, exclusiv videotext.

Biroul Informare și Relații Publice


*Întrunit în ședința publică din data de 11.01.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a reanalizat sancționarea cu somație publică, decisă în ședința publică din 05.01.2022, a societăților care au difuzat fără acord de retransmisie canalele din Republica Turcia TRT WORLD HD, TRT 1 HD, Show TV și Star TV, precum și sancționarea distribuitorului de servicii Top Telecom SRL.

**Consiliul a constatat că societățile TV Net Star 2018 SRL din Moinești/Bacău, RCS&RDS S.A. din Călărași și Oltenița și Intersat SRL din Constanța nu au respectat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului și nu pe cele ale art. 75 din aceeași lege, menținând sancțiunea aplicată în ședința anterioară.

***Referitor la sancțiunile aplicate societății Top Telecom SRL, respectiv amendă de 10.000 de lei și somație publică, Consiliul a decis revocarea deciziei de sancționare cu somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72/2012 (modificată prin Decizia CNA nr. 128/2017) și a prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 504/2002. De asemenea, Consiliul a hotărât să includă în decizia de amendare cu 10.000 de lei nerespectarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 42^1 - (1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice. (2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională : a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ; c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu eficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. (3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală : a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ; c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei. (4) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională, transmise pe orice cale, în pachete digitale, vor difuza producţii cinematografice româneşti, de scurt sau lung metraj, precum şi documentare, produse după 1 ianuarie 2019, subtitrate în limba română, obligaţia subtitrării acestora revenind exclusiv în sarcina producătorului. (5) Soluţia tehnologică adoptată pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (4) trebuie să permită opţiunea de eliminare a subtitrării de pe ecran.

Art. 50 - (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.

Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 58 - (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. (2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Art. 75 - (1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia României sau sub jurisdicţia unui stat cu care România a încheiat un acord internaţional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condiţiile legii.(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă şi nu necesită nici o autorizare prealabilă. (3) Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : a) serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ şi grav prevederile art. 39 sau 40 ; b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel puţin două ori prevederile art. 39 sau 40 ; c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauză şi Comisiei Europene respectivele încălcări şi despre măsurile pe care intenţionează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou ; d) consultările cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul căruia se face transmisia şi cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o înţelegere amiabilă, în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea la care se face referire continuă, cu condiţia ca, în termen de două luni de la notificarea măsurilor luate de România, Comisia să nu fi luat o decizie asupra incompatibilităţii acestor măsuri faţă de legislaţia comunitară.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

DECIZIE nr. 128 din 14 martie 2017 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

Art. 4 (2) – Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe : a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică ; b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de televiziune.