Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 18.01.2022

18.01.2022


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 18.01.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și, constatând încălcări ale dispozițiilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, a decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele posturi :

- România TV, pentru că la difuzarea spotului publicitar aferent campaniei de promovare a unor produse de pe site-ul Superlove.ro nu a ținut cont de prevederile art. 96 alin. (1), potrivit cărora : „Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise” (perioadă monitorizare : 06–12.12.2021) ;

- Etno TV, pentru edițiile din 22 și 25.10.2021 ale emisiunii „Teleshopping – Cupoane Fantastice”, în cadrul cărora au fost încălcate dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. b) [„Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : (…) b) sunt inserate numai în programe educative şi de divertisment sau sunt difuzate ca emisiuni-concurs”]. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și nerespectarea dispozițiilor art. 83 ;

- Taraf TV, pentru încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), la difuzarea emisiunii „Teleshopping – Câștigați Acum”, edițiile din 23.10, 05, 15, 27 și 28.11.2021.

Totodată, Consiliul a hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare TV aferente campaniilor de promovare a produselor :

- „Urigood”, transmis fără a se ține seama de prevederile art. 120 alin. (1), (2) și (3) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 01-07.11.2021) ;

- „Revidox”, difuzat cu încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1) și (3) din Cod (perioada monitorizată : 13-19.12.2021).

În urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, pentru nerespectarea unor prevederi ale Codului audiovizualului, Consiliul a aplicat următoarele sancțiuni :

- amendă de 10.000 de lei postului Apollonia TV (Iași) pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1), la difuzarea emisiunii „Inimă de român” din data de 03.11.2021, titlul afișat pe ecran : „Pogromul de la Iași din 1941 – Intre minciuna oficială și marele adevăr istoric” („Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de incitare la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”) ;

- somație publică postului Radio Accent (Novaci/Gorj), deoarece la difuzarea unei știri în cadrul emisiunii informative din data de 02.12.2021, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (2).

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin satelit și prin alte rețele de comunicații electronice a S.C. DIPLOMATIC DIGITAL S.R.L. București, pentru difuzarea serviciului de programe CinemaAsia.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 83 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Art. 120 - (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi. (2) În publicitatea şi teleshoppingul la suplimente alimentare, informaţiile de prezentare a produselor pot conţine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul şi/sau prospectul produsului, care au fost, după caz, avizate de către institutele naţionale de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii sau notificate de către Institutul de Bioresurse Alimentare, precum şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006.(3) Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă.