Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 08.02.2022

08.02.2022


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 08.02.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a continuat analizarea rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor privind modul în care au fost abordate temele referitoare la pandemia de COVID-19 în cadrul unor emisiuni transmise de posturi centrale de televiziune și radio în luna octombrie 2021. Constatând încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (2), art. 66 și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, membrii Consiliului au decis să sancționeze postul Nașul TV cu amendă de 10.000 de lei pentru ediția din 22.10.2021 a emisiunii „Să vorbim despre tine” .

În aceeași ședință, Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât revocarea somației publice aplicate postului Realitatea Plus în ședința publică din data de 03.02.2022, pentru emisiunea „Legile puterii” din 13.01.2022. Ca urmare a reanalizării raportului de monitorizare, CNA a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe”].

Constatând nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Decizia CNA nr. 277/2013, Consiliul a decis să aplice o somație publică societății Ed Media Plus SRL. [„În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b)”].

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.