Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 01.03.2022

01.03.2022


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 01.03.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a autosesizării, referitoare la emisiuni de știri și dezbateri în cadrul cărora au fost abordate teme legate de pandemia de COVID-19. Constatând încălcări ale legislației audiovizuale, CNA a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- obligarea postului Nașul TV de a difuza timp de 10 minute, în data de 3 martie 2022, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare. Membrii Consiliului au constatat încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 64 alin. (1) lit. a), b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. De asemenea, la stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (6) și ale art. 47 alin. (3) din Cod. Au fost monitorizate emisiunile : „Nașul TV Special” - edițiile din 01 și 02.11.2021 și „Să vorbim despre tine”, edițiile din 08, 09, 16 și 18.11.2021 (titluri afișate pe ecran : „Certificatul Verde = Vaccinare obligatorie” ; „Cum trăiți în plină perioadă de restricții și discriminari ?” ; „Dictatura COVID la final”, „Adevărul nu mai e ascuns, oamenii se ascund de adevăr”) ;
- amendă de 50.000 de lei postului News România (fost eSTRADA TV) pentru mai multe emisiuni din perioada 01.11.2021 – 19.01.2022, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici cele ale art. 64 alin. (1) lit. a), b) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Antena 3, pentru emisiunea „Sinteza Zilei” din 03.11.2021, difuzată fără a fi respectate prevederile art. 66 din Codul audiovizualului, conform cărora „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”. Dintre titlurile afișate menționăm : „Tupeu absolut ! Ioana Mihăilă, declarații halucinante pe tema medicamentelor lipsă” ; „Tupeu absolut ! Ioana Mihăilă, declarații mincinoase pe tema paturilor ATI”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 (6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cuo altă persoană în programele audiovizuale.
Art. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoarelaadresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţereligioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicalesaucaracteristici fizice.
Art. 64. (1) „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”.