Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 17.05.2022

17.05.2022


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni amenzi : 10.000 de lei – News România (fost eStrada TV) ; 5.000 de lei – Kanal D, Taraf TV

Întrunit în ședința publică din data de 17.05.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului News România (fost eStrada TV) pentru emisiunile „Starea de veghe” și „România unită”, difuzate în data de 14.12.2021 fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. a), b) și de cele ale art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 5.000 de lei postului Kanal D pentru nerespectarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. a), respectiv b) din Cod la difuzarea emisiunilor „Puterea dragostei” din 04, 06 și 16.12.2021 și „Târgul de Craciun” din 25.12.2021 ;
- amendă de 5.000 de lei postului Taraf TV pentru încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului în edițiile din 3, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28.02 și 02.04.2022 ale emisiunii „Câștigați acum”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

Art. 91 - (1) Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : (…) b) sunt inserate numai în programe educative şi de divertisment sau sunt difuzate ca emisiuni-concurs.