Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.09.2022

13.09.2022


envoyer l'article par mail title=


Somații publice : Nașul TV, Realitatea Plus, Travel Mix
Decizie de intrare în legalitate : „SLEN 30 – gel pentru slăbit”

Întrunit în ședința publică din data de 13.09.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice câte o somație publică posturilor :
- Nașul TV pentru ediția din 11.07.2022 a emisiunii „Să vorbim despre tine”, subiectul abordat fiind cazul unui bărbat care ar fi agresat și ar fi lovit cu mașina un minor în vârstă de 13 ani. La difuzarea acestei ediții au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (1), (2) și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- Nașul TV pentru ediția din 13.07.2022 a emisiunii „Să vorbim despre tine”, în cadrul căreia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 66 și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. Titluri afișate pe ecran : „Abuzurile din Letca Nouă, jud. Giurgiu” ; „Cum asasinează un primar o firmă privată” ;
- Realitatea Plus pentru rubrica „Realitatea Sportivă” difuzată în data de 09.08.2022 în cadrul unor ediții informative fără a fi respectate prevederile art. 85 alin. (7) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „În cazul în care extrasul este realizat prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie să menţioneze numele acestuia sau să conţină sigla lui, cu excepţia cazului în care radiodifuzorii implicaţi decid altfel” ;
- Travel Mix pentru nerespectarea art. 2 și art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune.

În aceeași ședință, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului TV aferent campaniei de promovare pentru produsul „SLEN 30 – gel pentru slăbit” difuzat pe postul TVR 3, în cadrul emisiunii „Teleshopping” din data de 23.07.2022, cu încălcarea prevederilor art. 93 alin. (1) din Cod, potrivit cărora „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare” .

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public,de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrulşisă fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedereaflateîn opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Decizia nr. 412*) din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel :
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ;
b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1*) - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.